De keuzes die u maakt over wat ABP wel en niet met uw persoonsgegevens mag doen, kunt u altijd weer aanpassen.

Via al onze kanalen kunt u keuzes maken over wat ABP met uw persoonsgegevens mag doen. In MijnABP past u uw keuzes elk moment makkelijk aan. Heeft u geen toegang tot MijnABP? Neem dan contact op met ABP.

Wilt u gebruikmaken van uw AVG-rechten?

Dien dan een verzoek in via onze website. In het formulier op onze site wordt onder andere gevraagd om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. ABP vraagt u dit omdat ABP moet bepalen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam uw gegevens kan bekijken. Uw kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs slaan wij niet op. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht op inzage. U mag de persoonsgegevens die wij van u hebben, bekijken;
 • Recht op correctie en aanvulling van gegevens. De gegevens die wij van u verwerken, moeten altijd kloppen. Kloppen uw persoonsgegevens niet meer? Dan mag u ons vragen deze aan te passen. Dit geldt ook als u ziet dat uw gegevens niet compleet zijn. In Helder Overzicht en Inzicht (HO&I) en in de Pensioencoach kunt u geen gegevens aanpassen;
 • Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit). U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een goed leesbare, digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons stuurde, die over u zelf gaan en die u mogelijk aan een andere organisatie wilt geven;
 • Recht op verwijdering. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dat kan alleen als:
  -    de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn gebruikt;
  -    u de toestemming voor het verwerken intrekt. Of dat u terecht bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor het verwerken is);
  -    de persoonsgegevens niet legaal zijn verwerkt;
  -    de persoonsgegevens moeten worden gewist door Europese of Nederlandse wetten;
 • Recht op beperking van de verwerking. U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ABP. Behalve als ABP de informatie nodig heeft voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst. Of de informatie nodig is om ons te houden aan de wettelijke regels of als wij uw persoonsgegevens nodig hebben in een rechtszaak; 
 • Ook kunt u ons vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat kan alleen als:
  -    u twijfelt of de persoonsgegevens die wij van u hebben, nog kloppen;
  -    het verwerken van uw gegevens niet gebeurt in overeenstemming met de wet en u niet wilt dat uw persoonsgegevens verwijderen;
  -    het pensioenfonds uw gegevens niet meer nodig heeft, maar u ze wel nodig heeft. Bijvoorbeeld voor een rechtszaak tegen het pensioenfonds of een andere partij;
  -    u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens waarop het pensioenfonds niet meteen beslist.

Heeft u geen toegang tot MijnABP? Neem dan contact op met ABP.