U krijgt inzicht in de persoonsgegevens die wij van u hebben en hoe wij deze gebruiken.

ABP gebruikt elke dag veel persoonsgegevens om te zorgen voor een goed pensioen. Soms krijgen wij deze gegevens van u of van uw werkgever. Zoals uw naam en adres. Ook krijgen we gegevens van UWV of SVB. Die partijen zijn verplicht om persoonsgegevens met ons te delen.

Op deze pagina leest u meer over het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Voor een goede dienstverlening. Bijvoorbeeld om uw pensioen goed te berekenen en u dit op tijd te laten weten. En om uw pensioen op tijd uit te betalen.  
 • Om afspraken via een contract, via de wet of via internationale verplichtingen na te komen. 
 • Om het gebruik van onze websites te verbeteren. 
 • Om u in HO&I (Helder Overzicht & Inzicht) overzicht en inzicht in uw inkomen voor later te geven. 
 • Voor intern onderzoek en productontwikkeling. Zo verbeteren we onze producten en dienstverlening voor u. 
 • Om de communicatie over uw pensioenzaken via verschillende kanalen (bv de website of de nieuwsbrief) zo persoonlijk mogelijk te maken. We zetten uw persoonsgegevens dus in om informatie op uw persoonlijke situatie af te stemmen.
ABP krijgt de gegevens van u, maar ook van uw werkgever, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente. Of wanneer u zelf contact heeft met ABP.

Wij verwerken deze persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres). 
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u bent aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, post-digitaal en/of klantpanel). 
 • Pensioengegevens (bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd). 
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s u bekijkt op onze website, uw klikgedrag via onze e-mails, onderzoeksdata, meningen, gebruik van social media of contact met de klantenservice).
 • Gegevens vanuit mijnpensioenoverzicht.nl. Alleen als uw gegevens in Helder Overzicht en Inzicht (HO&I) staan.

Heeft u een gezondheidsverklaring voor ons ingevuld en ondertekend? Over het verwerken van deze gegevens zijn extra afspraken gemaakt. Dit zijn de afspraken:

 • Een medisch adviseur van ABP verwerkt uw medische gegevens. 
 • Een medisch adviseur en leden van zijn team hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij uw gegevens niet aan anderen mogen geven of aan anderen mogen laten lezen. 
 • Een medisch adviseur mag uw medische gegevens alleen aan ons geven als wij de informatie nodig hebben om uw pensioen te regelen. Als wij uw medische gegevens krijgen, geldt de geheimhoudingsplicht ook voor ons. 
 • Een medisch adviseur bewaart uw gezondheidsverklaring en andere documenten over uw gezondheid in een medisch dossier. De adviseur die uw dossier beheert, moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ABP verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen;
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen;
 • iedereen die onze website bezoekt;
 • iedereen met wie wij contact hebben.

Bent u (ex)militair? Bekijk dan de privacyverklaring voor de uitvoering van de Bijzondere Regelingen Defensie.

Bouwt u bij ons pensioen op of krijgt u pensioen van ABP? Dan is het in sommige gevallen volgens de wet verplicht dat u persoonsgegevens aan ons geeft. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat wij u niet op tijd informeren. Of dat we uw pensioen niet op tijd (of onjuist) kunnen uitbetalen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen als wij:

 • werk door een andere partij laten doen. Deze partij gebruikt uw gegevens alleen zoals ABP dit ook doet; 
 • volgens de wet verplicht zijn om uw gegevens met anderen te delen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister; 
 • of de andere partij toestemming van u kreeg om uw gegevens te delen.
Wij geven niet meer gegevens aan anderen dan echt nodig is.
Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie ‘Waarom gebruikt ABP uw gegevens?’). En we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

In Helder Overzicht en Inzicht (HO&I) geeft u toestemming om extra gegevens op te slaan. Deze gegevens gebruiken we om u overzicht en inzicht te geven in uw financiële situatie. U vult deze extra gegevens zelf in. Als u uitlogt, blijven deze gegevens en de laatste berekening opgeslagen. De volgende keer dat u inlogt, ziet u uw gegevens weer staan. Trekt u de toestemming weer in? Dan verwijderen we uw extra gegevens en de laatste berekening meteen.
Wij gebruiken ‘profiling’ om onze communicatie en dienstverlening persoonlijker voor u te maken. Hoe doen wij dit? Via uw persoonsgegevens delen we u in een doelgroep in. Deze doelgroepen bepalen hoe we u informeren en waarover. Wilt u niet dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken? Dan kunt u via onze website bezwaar maken. Via het formulier op de site vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Alleen zo kunnen wij zien of u de persoon bent waarover de persoonsgegevens gaan. Uw kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs slaan wij niet op. Wij verwerken uw bezwaar binnen vier weken. Na het verwerken van uw bezwaar gebruiken wij uw gegevens niet meer voor profiling.

Bent u het niet eens met de manier waarop ABP uw persoonsgegevens verwerkt? Of met de reactie die u van ons kreeg? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hulp nodig?