U krijgt inzicht in de persoonsgegevens die wij van u hebben en hoe wij deze gebruiken.

ABP gebruikt veel persoonsgegevens om te zorgen voor een goed pensioen. Uw inkomen en uw geboortedatum hebben wij bijvoorbeeld nodig voor pensioenberekeningen. Uw adres gebruiken we om met u te kunnen communiceren. Deze gegevens krijgen we van uw werkgever, de gemeente waar u woont en soms van uzelf. Ook krijgen we gegevens van UWV en SVB. Op deze pagina leest u meer over het verwerken van uw persoonsgegevens en hoe u kunt nagaan welke gegevens wij van u hebben.