• Contact

U krijgt inzicht in de persoonsgegevens die wij van u hebben en hoe wij deze gebruiken.

ABP gebruikt veel persoonsgegevens om te zorgen voor een goed pensioen. Uw inkomen en uw geboortedatum hebben wij bijvoorbeeld nodig voor pensioenberekeningen. Uw adres gebruiken we om met u te kunnen communiceren. Deze gegevens krijgen we van uw werkgever, de gemeente waar u woont en soms van uzelf. Ook krijgen we gegevens van UWV en SVB. Op deze pagina leest u meer over het verwerken van uw persoonsgegevens en hoe u kunt nagaan welke gegevens wij van u hebben.

 

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres). 
 • Gegevens over uw dienstbetrekking (bijvoorbeeld wat uw pensioengevend inkomen is, bij wie u werkt, of u in deeltijd werkt, wanneer u in dienst bent gegaan, etc.). 
 • Door u aangegeven voorkeuren (bijvoorbeeld of u bent aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, post-digitaal en/of klantpanel). 
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s u bekijkt op onze website, uw klikgedrag via onze e-mails, onderzoeksdata, meningen, gebruik van social media of contact met de klantenservice). Wat we op dit gebied vastleggen kunt u beïnvloeden. Zie hiervoor principe 2 ('We hebben uw gegevens nodig om uw pensioen te berekenen. We verzamelen ook gegevens om onze dienstverlening persoonlijker te maken. U bepaalt of u dit wil.')
 • Gegevens vanuit mijnpensioenoverzicht.nl. Alleen als u Helder Overzicht en Inzicht (HO&I) en de Pensioencoach gebruikt en deze gegevens zelf ingebracht heeft.

 • Voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst hebben we uw gegevens nodig. Bijvoorbeeld om uw pensioen goed te berekenen en u dit op tijd te laten weten. En om uw pensioen op tijd uit te betalen.  
 • Om wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen. 
 • Om het gebruik van onze websites te verbeteren. 
 • Om u in Helder Overzicht en Inzicht (HO&I) en de Pensioencoach (als u dit gebruikt) overzicht en inzicht in uw inkomen voor later te geven. 
 • Voor intern onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren. 
 • Om de communicatie met u zo persoonlijk mogelijk te maken.

ABP krijgt de gegevens van uw werkgever, de gemeente waar u woont en soms de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het UWV (als u arbeidsongeschikt bent). Het kan ook voorkomen dat u zelf informatie doorgeeft, zoals bijvoorbeeld een correspondentieadres of informatie over een partner waarmee u samenwoont.

ABP verwerkt gegevens van de volgende personen: 

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen, dus iedereen die pensioen opbouwt bij ABP of opgebouwd heeft. En iedereen die met pensioen is en iedereen voor wie wij een nabestaanden of wezenpensioen verzorgen.
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen. 
 • iedereen die onze website bezoekt.
 • iedereen met wie wij contact hebben.

Bent u (ex)militair? Bekijk dan de privacyverklaring voor de uitvoering van de Bijzondere Regelingen Defensie.

Bij een aantal soorten dienstverlening vragen wij een gezondheidsverklaring. Heeft u een gezondheidsverklaring voor ons ingevuld en ondertekend? Over het verwerken van deze gegevens zijn extra afspraken gemaakt. Dit zijn de afspraken:

 • Een medisch adviseur van ABP verwerkt uw medische gegevens. 
 • Medisch adviseurs en leden van hun team hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij uw gegevens niet aan anderen mogen geven of aan anderen mogen laten lezen. 
 • De medisch adviseur mag uw medische gegevens alleen aan ons geven als wij de informatie nodig hebben om uw uitkering te regelen. Als wij uw medische gegevens krijgen, geldt de geheimhoudingsplicht ook voor ons. 
 • De medisch adviseur bewaart uw gezondheidsverklaring en andere documenten over uw gezondheid in een medisch dossier. De adviseur die uw dossier beheert, moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen als wij:

 • daartoe volgens de wet verplicht zijn. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister; 
 • werk door een andere partij laten doen. Wij leggen in contracten vast dat deze partij de gegevens alleen mag gebruiken om deze specifieke werkzaamheden uit te voeren en nergens anders voor;
 • daartoe van u een verzoek kregen.

Wij geven niet meer gegevens aan andere partijen dan echt nodig is.

Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie ‘Waarom gebruikt ABP uw gegevens?’). En we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet. In Helder Overzicht en Inzicht (HO&I) en in de Pensioencoach geeft u toestemming om extra gegevens op te slaan. Deze gegevens gebruiken we om u overzicht en inzicht te geven in uw financiële situatie. U vult deze extra gegevens zelf in. Als u uitlogt, blijven deze gegevens en de laatste berekening opgeslagen. De volgende keer dat u inlogt, ziet u uw gegevens weer staan. Trekt u de toestemming weer in? Dan verwijderen we uw extra gegevens en de laatste berekening meteen.

Wij gebruiken ‘profiling’ om onze communicatie en dienstverlening persoonlijker voor u te maken. Hoe doen wij dit? Via uw persoonsgegevens delen we u in een doelgroep in. Deze doelgroepen bepalen hoe we u informeren en waarover. Wilt u niet dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken? Dan kunt u via onze website bezwaar maken. Wij verwerken uw bezwaar binnen vier weken. Na het verwerken van uw bezwaar gebruiken wij uw gegevens niet meer voor profiling.

U kunt de persoonsgegevens die ABP van u heeft, bekijken. Vul dan dit formulier in.

Bent u het niet eens met de manier waarop ABP uw persoonsgegevens verwerkt? Of met de reactie die u van ons kreeg? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.