Wie we zijn

Al 100 jaar is ABP het pensioenfonds voor mensen die werken bij overheid en onderwijs. Maar liefst 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van ABP. Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u stopt met werken, als u arbeidsongeschikt raakt of voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat we willen

We willen een goed pensioen voor iedereen. Nu en in de toekomst. Tegen een betaalbare premie. Dat kan alleen als we pensioen blijven zien als iets dat we samen regelen. Door alle pensioenpremies gezamenlijk te beleggen kunnen we een hoger rendement behalen dan ieder voor zich op een individuele spaarrekening. 

Als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld is onze invloed groot. Daarom zorgen we dat onze beleggingen ook bijdragen aan een duurzame wereld. Want net zoals bij pensioen denken we niet alleen aan onszelf, maar ook aan de generaties die na ons komen.