Fractie ACOP

‘ABP in beweging’ (ACOP) heeft bij de verkiezingen 13 van de 32 zetels voor werkenden en gepensioneerden gewonnen.

Wij zijn een samenwerkingsverband van FNV vakbonden en de ANBO en vertegenwoordigen de verschillende sectoren van overheid en onderwijs. Zowel mensen die nog werken als mensen die gepensioneerd zijn. In onze fractie zitten ambtenaren, onderwijzers, politiemensen, militairen en gepensioneerden uit deze sectoren.

Een goed en geïndexeerd pensioen voor jong en oud, voor werkenden en voor gepensioneerden. Er mag daarbij geen sprake zijn van geluk en pech van generaties of inkomensgroepen. Hiervoor zet de fractie zich in binnen het verantwoordingsorgaan. Collectiviteit is van grote waarde want hierdoor kunnen risico’s beter gespreid worden. De organisaties waar wij bij horen, doen dat ook buiten dit orgaan. Lees meer hierover in de FNV pensioennota en de ANBO-bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog.

Het bestuur moet in haar keuzes uitgaan van het langetermijnperspectief dat hierboven genoemd wordt. Ze moet daarbij heel helder en duidelijk communiceren met alle deelnemersgroepen over de huidige stand van zaken. Omdat de premies slechts ongeveer 20% dekken van het toekomstig pensioen is ACOP voorstander van het beleggen van premies omdat het noodzakelijk is voor een goed pensioen. Uiteraard moet er binnen het totaalpakket van beleggingen goed rekening gehouden worden met de risico’s en moeten de kosten van vermogensbeheer zoveel mogelijk beperkt worden.

ACOP is van mening dat binnen het beleggingsbeleid de stem van de deelnemer goed gehoord moet worden en dat er terughoudend omgegaan moet worden met het beleggen op controversiële plaatsen. Het bestuur moet bij haar besluiten evenwichtig de belangen van deelnemers pensioengerechtigden en werkgevers afwegen.

ANBO, belangenorganisatie voor senioren  
AOb, Algemene Onderwijsbond 
FNV overheid  
AFMP, militaire vakbond  
Marechausseevereniging  
Nederlandse Politiebond