Fractie FNV-ACOP

‘Samen delen een sterke keuze!’ (ACOP) heeft bij de verkiezingen 11 van de 32 zetels voor werkenden en gepensioneerden gewonnen.

'Wij zijn een samenwerkingsverband van FNV vakbonden en vertegenwoordigen de verschillende sectoren van overheid en onderwijs. Zowel mensen die nog werken als mensen die gepensioneerd zijn. In onze fractie zitten ambtenaren, onderwijzers, politiemensen, militairen en gepensioneerden uit deze sectoren.' Wat is de ACOP?

'Een goed en geïndexeerd pensioen voor jong en oud, voor werkenden en voor gepensioneerden. Er mag daarbij geen sprake zijn van geluk en pech van generaties of inkomensgroepen. Hiervoor zet de fractie zich in binnen het verantwoordingsorgaan. Collectiviteit is van grote waarde want hierdoor kunnen risico’s beter gespreid worden. De organisaties waar wij bij horen, doen dat ook buiten dit orgaan. Lees meer hierover in de FNV pensioenvisie.'

FNV/ACOP bestaat uit 11 leden, waarvan 7 actief en 4 gepensioneerd, van verschillende FNV-bonden, te weten: FNV/ACOP, FNV/AOb en FNV Veiligheid.  

Actieven Gepensioneerden
R BronswijkRichard Bronswijk Rik HindriksRik Hindriks
Marie-Louise van MuijenMarie-Louise van Muijen A van EgmondAnnelies van Egmond
Iris OffermansIris Offermans Bert WeerenBert Weeren
X de VrijeXander de Vrije
A. de GraafArie de Graaf
Agnes TayAgnes Tay

Johan de DekenJohan de Deken
A van NieAuke van Nie

Eventuele hoofd- en nevenfuncties

Naam
Hoofdfunctie
Nevenfunctie(s)
Richard Bronswijk politieagent

Rik Hindriks
directeur DGA Hindriks Management; Hinson BV. penningmeester (vermogensbeheer) Stichting Ouderkerkfonds
Marie-Louise van Muijen
griffier gemeente Krimpenerwaard
Iris Offermans
docent scheikunde (eerstegraads) vakbondsconsulent AOb
Bert Weeren

diverse vrijwilligersfuncties
Xander de Vrije
HR-adviseur arbeidsvoorwaarden
Arie de Graaf

lid ledenparlement FNV, bestuurslid Stichting Zorgverzekering HBO-gepensioneerden, bestuurslid postactieven Algemene Onderwijsbond, voorzitter Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) afdeling Noord-Holland, voorzitter van de Veredelingsgroep en Winterhardenstudiegroep van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF)
Agnes Tay
docent bedrijfseconomie Hogeschool van Amsterdam
lid Centrale Medezeggenschapsraad HvA, lid deelraad Faculteit Business & Economie (FBE), lid (tevens penningmeester) Dagelijks Bestuur FBE
Johan de Deken
universitair docent arbeidssociologie, Universiteit van Amsterdam
Auke van Nie
lerarenopleider natuurkunde (HBO) voorzitter ledenparlement FNV, lid hoofdbestuur AOb (Algemene Onderwijsbond)
'Het bestuur moet in haar keuzes uitgaan van het langetermijnperspectief dat hierboven genoemd wordt. Ze moet daarbij heel helder en duidelijk communiceren met alle deelnemersgroepen over de huidige stand van zaken. Omdat de premies slechts ongeveer 20% dekken van het toekomstig pensioen is ACOP voorstander van het beleggen van premies omdat het noodzakelijk is voor een goed pensioen. Uiteraard moet er binnen het totaalpakket van beleggingen goed rekening gehouden worden met de risico’s en moeten de kosten van vermogensbeheer zoveel mogelijk beperkt worden. ACOP is van mening dat binnen het beleggingsbeleid de stem van de deelnemer goed gehoord moet worden en dat er terughoudend omgegaan moet worden met het beleggen op controversiële plaatsen. Het bestuur moet bij haar besluiten evenwichtig de belangen van deelnemers pensioengerechtigden en werkgevers afwegen.'

FNV o.a. sectoren overheid, publieke zaak en delen van sectoren van zorg, vervoer en gepensioneerden.
AOb, Algemene Onderwijsbond  

FNV Veiligheid, bestaat uit:

Hulp nodig?