Kwartaalberichten

In het kwartaalbericht vindt u:

  • de actuele financiële positie van ABP;
  • het rendement, de dekkingsgraad en de marktvooruitzichten;
  • de belangrijkste kengetallen van ABP.
Onderwerp
Cijfers
Beleggingen voor risico fonds

399 miljard
Beleggingen voor risico deelnemer

6 miljoen
Technische voorzieningen risico fonds

411 miljard
Technische voorzieningen risico deelnemer

108 miljoen
Kwartaalrendement beleggingen risico fonds

-4,62%
Kwartaalrendement beleggingen risico deelnemer

-6,28%
Percentage feitelijke renteafdekking

26,90%
Percentage zakelijke waarden

61,90%

Het totaal van de beleggingen voor het risico van het fonds en het risico van de deelnemer is niet gelijk aan het totaal beschikbaar vermogen volgens het kwartaalbericht van ABP. Dit wordt veroorzaakt doordat in het totaal beschikbaar vermogen, naast de beleggingen, ook alle overige bezittingen en verplichtingen van ABP worden meegeteld.