Kwartaalberichten

In het kwartaalbericht vindt u:

  • de actuele financiële positie van ABP
  • het rendement, de dekkingsgraad en de marktvooruitzichten
  • de belangrijkste kengetallen van ABP
Onderwerp
Cijfers
Beleggingen voor risico fonds

404 miljard
Beleggingen voor risico deelnemer

5 miljoen
Technische voorzieningen risico fonds

393 miljard
Technische voorzieningen risico deelnemer

106 miljoen
Kwartaalrendement beleggingen risico fonds

-0,96%
Kwartaalrendement beleggingen risico deelnemer

-1,59%
Percentage feitelijke renteafdekking

27,30%
Percentage zakelijke waarden

62,40%

Het totaal van de beleggingen voor het risico van het fonds en het risico van de deelnemer is niet gelijk aan het totaal beschikbaar vermogen volgens het kwartaalbericht van ABP. Dit wordt veroorzaakt doordat in het totaal beschikbaar vermogen, naast de beleggingen, ook alle overige bezittingen en verplichtingen van ABP worden meegeteld.