Waarin belegt ABP niet?

Bekijk hier in welke landen en bedrijven ABP nu niet belegt

Het uitsluitingsbeleid van ABP

We kiezen bewust voor beleggingen die voldoen aan onze visie op duurzaam en verantwoord beleggen. We beleggen niet in bedrijven die producten maken die aan de volgende vier criteria voldoen: 

1. Het product is per definitie schadelijk voor mensen.
2. We kunnen daar met onze invloed als belegger niets aan veranderen.
3. Er zijn geen nadelige gevolgen als het product er niet meer zou zijn.
4. Er is een wereldwijd verdrag gericht op het uitbannen van het product.

We beleggen niet in producenten van wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Concreet gaat het om bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clusterbommen, anti-persoons(land)mijnen en chemische en biologische wapens. We beleggen ook niet in tabaksfabrikanten en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (belangrijke onderdelen van) kernwapens. 

Wanneer de VN of de Europese Unie een land straft met een bindend wapenembargo, beleggen we niet langer in staatsleningen van dat land.

Transparantie is belangrijk!

We willen graag transparant zijn en bieden deelnemers daarom inzicht in waarom we ergens wel of niet in beleggen. We bieden op onze website inzicht in ons standpunt over diverse maatschappelijke thema’s, zoals beleggen in wapenbedrijven, mijnbouwbedrijven en in duurzame palmolieproductie.
Hulp nodig?