Op belegde ABP wereldwijd

Bekijk hier in welke landen en bedrijven we jouw geld belegden

Een kijkje in onze beleggingen

Lijst externe managers
Engagement met bedrijven
Overzicht bedrijfsobligaties
Overzicht staatsobligaties
Beursgenoteerde beleggingen
Top 100 grootste beleggingen

Let op: afwijkingen tussen de landenkaart en het overzicht (pdf) kunnen voorkomen. Dit komt doordat op het overzicht onze beleggingen in de holdings (moederbedrijven) staan; op de landenkaart staan onze beleggingen uitgesplitst naar de dochterbedrijven.

Waarom belegt ABP?

ABP belegt om een zo hoog mogelijk rendement te behalen tegen een aanvaardbaar risico.

Rendement

Over de afgelopen 20 jaar behaalde ABP een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. 

rendement
Om een goed rendement te kunnen behalen, belegt ABP de pensioeninleg van de deelnemers. Wanneer we deze inleg alleen zouden opsparen, zou dit te weinig opleveren om alle deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden.
Als pensioenfondsen de inleg de afgelopen 30 jaar op een spaarrekening hadden gezet, waren de pensioenen nu de helft lager geweest.
In ons beleggingsbeleid wegen criteria op het gebied van risico, kosten, rendement en duurzaamheid even zwaar.

Aanvaardbaar risico

ABP wil een zo goed mogelijk rendement behalen tegen een aanvaardbaar risico. Als het met een bepaalde soort beleggingen, in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald land slechter gaat, willen we voorkomen dat ons beleggingsrendement daar sterk onder lijdt. Daarom beleggen we in meer dan 100 landen, in duizenden verschillende beleggingen. Ook combineren we beleggingen die een hoger risico hebben met beleggingen die een lager risico hebben. Omdat wij wereldwijd beleggen, krijgen we te maken met onder andere wisselkoersrisico’s. Een ander risico is het renterisico. Het is erg belangrijk om deze risico’s goed te beheersen. We doen dat bijvoorbeeld door contracten met andere partijen af te sluiten.
60% van de beleggingen heeft een hoger risico. Deze beleggingen hebben een hoger, maar onzekerder rendement (zoals aandelen of onroerend goed).
40% van de beleggingen heeft een lager risico. Deze beleggingen hebben een lager, maar relatief zeker rendement (zoals staatsleningen).

ABP belegt op een duurzame en verantwoorde manier. Ook zijn er landen en bedrijven waar ABP niet in belegt.

Duurzaam en verantwoord

ABP draagt met een deel van de beleggingen bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Waarin beleggen we niet

ABP kiest er bewust voor om niet te beleggen in bepaalde landen en bedrijven.
Hulp nodig?