Op belegde ABP wereldwijd

Bekijk hier in welke landen en bedrijven we jouw geld belegden

Waarom belegt ABP?

ABP belegt om een zo hoog mogelijk rendement te behalen tegen een aanvaardbaar risico.

Rendement

Over de afgelopen 20 jaar behaalde ABP een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. Door de aanhoudend lage rente, verwachten we dat het rendement op onze beleggingen de komende jaren gemiddeld circa 4% zal zijn.

rendement
Om een goed rendement te kunnen behalen, belegt ABP de pensioeninleg van de deelnemers. Wanneer we deze inleg alleen zouden opsparen, zou dit te weinig opleveren om alle deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden.
Als pensioenfondsen de inleg de afgelopen 30 jaar op een spaarrekening hadden gezet, waren de pensioenen nu de helft lager geweest.
In ons beleggingsbeleid wegen criteria op het gebied van risico, kosten, rendement en duurzaamheid even zwaar.

Aanvaardbaar risico

ABP wil een zo goed mogelijk rendement behalen tegen een aanvaardbaar risico. Daarom combineren we beleggingen die een hoger risico hebben met beleggingen die een lager risico hebben.
60% van de beleggingen heeft een hoger risico. Deze beleggingen hebben een hoger, maar onzekerder rendement (zoals aandelen of onroerend goed).
40% van de beleggingen heeft een lager risico. Deze beleggingen hebben een lager, maar relatief zeker rendement (zoals staatsleningen).

ABP belegt op een duurzame en verantwoorde manier. Ook zijn er landen en bedrijven waar ABP niet in belegt.

Duurzaam en verantwoord

ABP draagt met een aantal beleggingen bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Waarin beleggen we niet

ABP kiest er bewust voor om niet te beleggen in bepaalde landen en bedrijven.
Hulp nodig?