Video: waarin beleggen we jouw pensioengeld?

Wij beleggen voor ruim 3 miljoen mensen circa 500 miljard euro. Een grote verantwoordelijkheid die we heel serieus nemen. Daarom zijn honderden professionals dagelijks bezig de beste beslissingen te maken voor het pensioengeld van onze deelnemers.

Beleggen voor de lange termijn over heel veel sectoren

Omdat mensen pensioen over 30 jaar opbouwen, beleggen we voor de lange termijn. We spreiden onze beleggingen. Over sectoren, bedrijven, landen en werelddelen. Zo beperken we de risico’s. Natuurlijk volgen we de beleggingstrends. Maar we gaan niet in op hypes. We zitten bijvoorbeeld niet in cryptomunten. Hiermee is veel geld te verdienen, maar ook te verliezen. En wie het geld van een ander belegt, kan daarmee geen grote risico’s nemen.

Beleggen we dan in alles?

In plaats daarvan beleggen we in bijvoorbeeld vastgoed en medicijnen en in havens en zonnepanelen. Je kunt het haast niet bedenken of we beleggen er wel in. Net als in de toekomst van elektronica. Als onze specialisten denken dat er kansen liggen, beleggen we hierin. Beleggen we dan in alles? Nee, er zijn voor ons heel duidelijke grenzen. We gaan dus niet in op hypes. En het maakt voor ons ook uit wat een bedrijf doet. We zijn heel kritisch op bedrijven waarbij schade aan klimaat of biodiversiteit onlosmakelijk verbonden is met hun bedrijfsactiviteiten. Als er ook geen uitzicht op verbetering is, passen ze niet in onze aandelenportefeuille.

Ook willen we dat bedrijven respectvol omgaan met mensenrechten en op een integere manier bestuurd worden. Zo beleggen we niet in kernwapens en tabak. We zijn ons aan het terugtrekken uit beleggingen in producenten van olie, gas en steenkool (fossiele producenten), omdat we zien dat deze bedrijven niet snel genoeg veranderen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is namelijk sneller meer actie nodig. Een overzicht van onze eisen en van bedrijven en sectoren waarin we niet meer beleggen is te vinden in de samenstelling van ABP’s aandelenportefeuille.

In gesprek met bedrijven als dat nodig is

Ook hoe een bedrijf met zijn medewerkers omgaat, vinden wij belangrijk. Daarom gaan we in gesprek met bedrijven om ze aan te sporen beter om te gaan met medewerkers en veiligere werkomstandigheden te creëren.