José Meijer: 'Over Tihange blijven we in gesprek'

José Meijer is vicevoorzitter van ABP namens werknemers.

Jose Meijer

Foto: Hans Withoos

‘Het Franse energiebedrijf Engie is een van de koplopers op het gebied van duurzame energie. Dat is voor ons een belangrijk motief om in Engie te beleggen. Daarnaast exploiteert het bedrijf ook kerncentrales, onder meer in Doel bij Antwerpen en in Tihange bij Luik. Met name mensen in de omgeving van Tihange hebben vorig jaar hun zorgen geuit over de veiligheid van die centrale.'

Veiligheid van grootste belang

'Er waren demonstraties bij pensioenfondsen, onder andere bij ABP. Politici en bestuurders stelden er vragen over. Wij begrijpen die zorgen. Ook voor ons is veiligheid van het grootste belang. Daarom vinden wij het cruciaal dat de onafhankelijke toezichthouders de centrales veilig hebben verklaard. Tegelijkertijd gaan we met betrokkenen het gesprek aan. Ik denk dat het wezenlijk is dat we laten zien dat we ons bewust zijn van hun zorgen. Beleid, en dus ook beleggingsbeleid, is niet alleen iets op papier zetten. Het voeren van het gesprek erover is ook belangrijk. Je wilt toch een beeld houden van wat er gaande is.'

Betrokkenheid gaat verder dan het financiële aandeelhouderschap

'In 2017 heb ik over Tihange gesproken met deelnemers en politieke partijen. In Heerlen heb  ik overlegd met de burgemeester. Op een protestbijeenkomst sprak ik demonstranten toe. Ik doe dat graag. We hebben beleid geformuleerd waarvan ik overtuigd ben. Het is waardevol om het gesprek daarover aan te gaan. In dit geval gaat het erom duidelijk te maken dat wij als verantwoord belegger verbeteringen proberen te bewerkstelligen. Met bedrijven waarin we beleggen, gaan we in gesprek om duidelijk te maken dat onze betrokkenheid verder gaat dan het financiële aandeelhouderschap.'

In gesprek blijven

'Als er problemen zijn, moeten die worden opgelost. Om dat voor elkaar te krijgen, oefenen wij druk uit. De gesprekken die we het afgelopen jaar met Engie hadden, waren voor ons bevredigend. Ook al hebben de toezichthouders geconcludeerd dat de veiligheid in orde is, wij zullen over Tihange in gesprek blijven. Met alle betrokkenen. De belegging van de hand doen, is in ieder geval geen oplossing: veiligheid is juist meer gediend met kritische aandeelhouders zoals ABP.’