Ben Rosado: 'Gebrekkige veiligheid heeft vaak met bedrijfscultuur te maken'

Ben Rosado is senior credit analyst bij APG en voert onder andere gesprekken met autogigant General Motors.

Ben Rosado

Waarom ben je in gesprek met General Motors?

“General Motors (GM) heeft een geschiedenis van ernstige veiligheidsincidenten. Zo verzuimde het bedrijf om ernstige gebreken aan het contactslot te melden, hoewel dat binnen de onderneming al jarenlang bekend was. In 2014 riep GM alle auto´s met dit defecte contactslot terug. Het bedrijf erkende later dat het mankement mogelijk 124 doden en honderden gewonden tot gevolg heeft gehad. Mede door de late reactie van GM zetten wij vraagtekens bij de bedrijfscultuur, die gedrag met zulke ernstige gevolgen mogelijk maakte.”

Wat heeft GM vervolgens gedaan?

“Sinds 2014 heeft het bedrijf verschillende initiatieven aangekondigd om de productveiligheid te verbeteren. Die zagen er op papier goed uit, maar als belegger wilden we meer zicht hebben op de effectiviteit in de praktijk. Is de veiligheid écht verbeterd, of is het meer voor de bühne?”

Wat vraag je van zo’n bedrijf?

“Dat is moeilijk: bepalen wat we precies van een bedrijf willen. Gebrekkige veiligheid heeft vaak met bedrijfscultuur te maken. Bijvoorbeeld werknemers die zich zorgen maken over de veiligheid van een product, maar daarover niet aan de bel durven trekken. De cultuur moet dus veranderen. Maar hoe kan een bedrijf aantonen dat de cultuur verbeterd is?”

“Samen met het hoger management van GM hebben we afspraken gemaakt over het meten en openbaar maken van bijvoorbeeld het aantal telefoontjes naar hun ´Speak Up for Safety’-hotline. Hier kunnen werknemers, leveranciers en dealers mogelijke veiligheidsproblemen melden. We dachten met ze mee en merkten dat het bedrijf openstond voor onze vragen en opmerkingen.”

“Uiteindelijk komt het neer op openheid en in hoeverre het bestuur zich inzet om verbeteringen door te voeren. Van de managers van de duurzaamheids- en veiligheidsteams horen we dat de directie nu in elke vergadering de veiligheid van de auto´s bespreekt.”

Is hiermee voor jou de kous af?

“Hoewel de ontvankelijkheid en openheid van GM op zichzelf tekenen van verandering zijn, nemen we dit niet klakkeloos aan. We gaan ervan uit dat het komende duurzaamheidsrapport van GM meer en eerlijker zal rapporteren en blijven hierover met het bedrijf in gesprek.”