De wijzigingen van de Belastingdienst 2022

De Belastingdienst voert vanaf 1 januari 2022 wijzigingen door die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Loonheffing

Er gelden vanaf 1 januari 2022 nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioenbedrag of -uitkering. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.

Belastingtarieven

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt?

Voor u gelden er 2 belastingtarieven, afhankelijk van uw inkomen.

  • Voor uw inkomen tot en met € 69.398 betaalt u het basistarief van 37,07%.
  • Is uw inkomen hoger, dan betaalt u over het deel boven € 69.398 het toptarief van 49,50%.

Heeft u de AOW-leeftijd voor of in 2022 bereikt?

Voor u gelden er 3 belastingtarieven, afhankelijk van uw inkomen.

  • Voor uw inkomen tot en met € 36.409 betaalt u 19,17% belasting*.
  • Is uw inkomen hoger dan € 36.409, maar lager dan € 69.398? Dan betaalt u 19,17% belasting over uw inkomen tot en met € 36.409. En 37,07% belasting over het deel tot en met € 69.398.
  • Is uw inkomen hoger, dan betaalt u over het deel boven € 69.398 het toptarief van 49,50%.
De getallen zoals hierboven vermeld komen overeen met de website van de Belastingdienst.

In de tabel ziet u de verschillen tussen de belastingtarieven in 2021 en 2022:


Over een inkomen tot en met € 36.409* Over inkomen van € 36.409* tot en met € 69.398 Over inkomen vanaf € 69.398
2021 19,20% 37,10% 49,50%
2022
19,17%
37,07%
49,50%

* Als u na 1 januari 1946 bent geboren en ouder bent dan uw AOW-leeftijd, dan is dit bedrag € 35.472.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Bijdrage Zvw

  • De wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is gedaald naar 5,5%. In 2021 was dit 5,75%.
  • Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, is gestegen naar € 59.706. In 2021 was dit € 58.311. De inhouding wijzigt dus ook als uw brutopensioen of -uitkering niet wijzigt.

Woont of werkt u in het buitenland?

Dan gelden voor u andere regels.

  • Heeft u vragen over de loonheffing of belastingschijven, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst (afdeling buitenland in Heerlen of via de Belastingtelefoon: 0800 0543; vanuit het buitenland: +31 555 385 385).
  • Heeft u vragen over uw bijdrage Zvw, dan vindt u meer informatie op hetcak.nl/regelingen.