• Contact

The Future Talks

Waarom, wanneer en hoe?

Wie zegt dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in het onderwerp pensioen? Je moet het alleen niet zo noemen. Toekomst. Geldzaken. Leven. Dat is voor hen belangrijk. Ze hebben nog helemaal geen gevoel bij het woord pensioen. Toch vinden we het belangrijk om de mening van jongeren te laten doorklinken in ons beleid voor nu en in de toekomst. 

Daarom gaan we tijdens The Future Talks structureel met jongeren in gesprek. En luisteren we naar hun standpunten, dromen, zorgen en ervaringen. Daar zit de inhoud, die we kunnen meenemen in de beslissingen die we vandaag en morgen over hun toekomst nemen.

The Future Talks bestaat uit drie soorten bijeenkomsten. In de kleinschalige sessies met jongeren overal in het land, ontdekken we de lokale verschillen in wat jongeren belangrijk vinden. De belangrijkste gespreksonderwerpen worden aangescherpt in (totaal) drie themabijeenkomsten. Hiervoor worden jongeren uitgenodigd die wel, en niet georganiseerd zijn. Alles wat we in deze sessies ophalen, komt vervolgens terug in een grote landelijke jongerentop. Hierover volgt binnenkort meer informatie.