• Contact

Agenda 2023/2024

The Future Talks - Alle bijeenkomsten

In dit overzicht zijn de data van alle bijeenkomsten. Er zijn kleinschalige dialoogsessies met allerlei jongeren in het land, een aantal themasessies met georganiseerde jongeren en er komt een landelijke jongerentop. Klik op de bijeenkomst om meer te lezen over de inhoud en de gespreksonderwerpen. Dit overzicht wordt nog aangevuld.
 
  • 19 september 2023: Heerlen, VISTA, eerstejaarsstudenten Facilitair leidinggevende, mbo-niveau 4.

  • 18 oktober 2023: Leeuwarden, NHL Stenden Hogeschool, derdejaars studenten die de minor ‘Een leven lang inzetbaar’ volgen bij de HRM-opleiding

  • 21 november 2023: Nieuwegein, ROC Midden-Nederland, eerstejaars studenten niveau 2-opleiding Dienstverlener Helpende Zorg & Welzijn voor Anderstaligen

  • 13 december 2023: Almere, OSG De Meergronden, leerlingen van VWO 6.  

  • 26 maart 2024: Almelo, Jonge Ambtenaren

  • 24 april 2024: Amsterdam Themabijeenkomst met 'georganiseerde jongeren'