• Contact

Dominique Dijkhuis zet haar loopbaan voort buiten ABP

2 februari 2024

Dominique Dijkhuis zal terugtreden als statutair bestuurder en lid van het uitvoerend bestuur van ABP. Dijkhuis startte begin 2022 als lid van het uitvoerend bestuur, in welke rol zij zich hoofdzakelijk toelegde op het beleggingsbeleid van het fonds. Dijkhuis heeft met veel toewijding bijgedragen aan de missie van ABP en zich onder meer ingezet voor de herziening van de beleggingsovertuigingen, een intensievere controle op uitbesteed vermogensbeheer en integrated reporting. Dijkhuis heeft bovendien invulling gegeven aan de verhoogde ambitie van ABP op het gebied van duurzaam beleggen en aan de basis gestaan van het nieuwe strategische beleggingsbeleid.

Bekijk het persbericht