• Contact

Roelie van Wijk benoemd in Algemeen Bestuur ABP

22 april 2024

Heerlen/Amsterdam Roelie van Wijk-Russchen trad per 19 april 2024 toe tot het Algemeen Bestuur (AB) van ABP. Zij is als niet-uitvoerend bestuurder voorgedragen vanuit de werkgeversgeleding (Kabinetssectoren). Zij vervult daarmee de vacature die was ontstaan nadat Loek Sibbing de rol van onafhankelijk voorzitter van het Algemeen Bestuur op zich nam.

Bekijk het persbericht