• Contact

Jaarbericht ABP 2022

26 januari 2023

Heerlen/ Amsterdam, 26 januari 2023. De financiële positie van ABP in 2022 lijkt stabiel omdat de actuele dekkingsgraad begin en eind 2022 nagenoeg gelijk was met bijna 111%. Toch veranderde er gedurende het jaar veel. In de tussenliggende kwartalen steeg de actuele dekkingsgraad flink om in het laatste kwartaal vanwege de verwerking van de pensioenverhoging te dalen naar het niveau van eind vorig jaar. De oorlog in Oekraïne zorgde voor slecht presterende financiële markten. Het rendement op de beleggingen bij ABP was over 2022 dan ook negatief: -17,6%. Het vermogen van ABP slonk van €552 miljard eind 2021 naar €459 miljard eind 2022. Daarbij steeg de rente in de loop van het jaar, met als positief effect voor het fonds dat de waarde van de verplichtingen (alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst) afnam. De beleidsdekkingsgraad nam toe met 15,8% (van 102,8% eind 2021 naar 118,6% eind 2022).

Bekijk het persbericht