Kwartaalbericht: ABP Q3 2022

20 oktober 2022

Heerlen/Amsterdam, 20 oktober 2022. Voor het derde kwartaal op rij boekt ABP een negatief rendement op haar beleggingen (-€25,8 miljard) en toch verbetert de financiële positie van ABP ook in het derde kwartaal weer: de dekkingsgraden stijgen. In het derde kwartaal van 2022 stijgt de actuele dekkingsgraad van ABP met 1,5% naar 124,2%. De toename komt, net als in het eerste half jaar, voornamelijk op het conto van de rentestijging, waardoor het fonds minder geld in kas (-€26miljard) hoeft te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen uitkeren. Dat maakt het verlies op de beleggingen weer goed. Omdat de actuele dekkingsgraad omhoog gaat, stijgt ook de beleidsdekkingsgraad in het derde kwartaal naar 116,4%.

Bekijk het persbericht