ABP zet in op grootschalige windenergie op de Noordzee

14 november 2022

Heerlen/Amsterdam. Als eerste pensioenfonds in Nederland zet ABP in op grootschalige opwekking en beheer van windenergie op de Noordzee. Daarom richt ABP Noordzeker op: een coalitie die zal inschrijven op de aanbesteding van de Nederlandse regering voor de realisatie van windenergie op zee. In de coalitie zoekt het grootste pensioenfonds van Nederland de samenwerking met kennisinstituten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid. ABP wil met Noordzeker voor heel Nederland bijdragen aan de overgang naar duurzame energiebronnen met oog voor biodiversiteit, vermindering van de afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers en betere betaalbaarheid van energie. Daarnaast moet het project een langjarig, goed en stabiel rendement voor de pensioendeelnemers opleveren.

Bekijk het persbericht