• Contact

ABP verhoogt pensioenen tussentijds met 2,39%

23 juni 2022

Heerlen/Amsterdam 23 juni 2022. ABP verhoogt de pensioenen per 1 juli 2022 met 2,39%. Gepensioneerden zien dit hogere pensioen vanaf juli op hun rekening staan. Daarnaast ontvangen zij over de eerste zes maanden van dit jaar een nabetaling van 1,2%. De pensioenaanspraken van ABP-deelnemers die nog niet aan hun pensioen toe zijn, verhoogt ABP ook met 2,39%. Het bestuur van ABP heeft besloten de tussentijdse pensioenverhoging per 1 juli van dit jaar in te voeren omdat het bijdraagt aan de ambitie van het fonds om een geïndexeerd pensioen te bieden. Het is mogelijk omdat de overheid de regels heeft aangepast vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast is de financiële positie van ABP goed met een beleidsdekkingsgraad eind mei van 110,1%. Ook heeft het bestuur zorgvuldig naar de gevolgen voor diverse groepen deelnemers gekeken en geconstateerd dat het besluit evenwichtig is. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit.

Bekijk het persbericht