ABP krijgt een nieuw bestuursmodel

7 juli 2022

Heerlen/Amsterdam, 8 juli 2021. Het bestuur van ABP heeft vandaag besloten een nieuw bestuursmodel te gaan hanteren vanaf 1 januari 2022. Het fonds kent dan een algemeen bestuur dat bestaat uit uitvoerend bestuurders, niet-uitvoerend bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor strategie en beleid van het fonds. Een drietal uitvoerend bestuurders heeft de dagelijkse leiding en dat zorgt voor meer slagkracht en snelheid in de besluitvorming en uitvoering. De toezichthoudende rol is weggelegd voor het niet-uitvoerend bestuur. Het Verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit bestuursbesluit. In de komende maanden werkt ABP aan de personele invulling van het nieuwe bestuursmodel.

Bekijk het persbericht