ABP stapt uit KEPCO en nog 7 bedrijven vanwege kolenexpansie

28 januari 2021

Amsterdam, 29 januari 2021. ABP is uit het Zuid-Koreaanse nutsbedrijf KEPCO gestapt. Het bedrijf zette plannen voor nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales door, ondanks dat ABP aangaf daar grote bezwaren tegen te hebben. In 2020 verkocht ABP haar beleggingen in nog 7 bedrijven vanwege plannen voor nieuwe of grotere kolencentrales.

ABP besloot haar belang in Korean Electricity Power Company (KEPCO) te verkopen nadat het bedrijf groen licht had gegeven voor de bouw van nieuwe kolencentrales in Indonesië en Vietnam. ABP noemt het ‘teleurstellend’ dat het niet is gelukt om KEPCO van de uitbreidingsplannen te weerhouden. De bouw van deze kolencentrales verergert de klimaatcrisis en verslechtert de winstgevendheid van het bedrijf op de lange termijn. In totaal verkocht ABP acht bedrijven met ruim 90 gigawatt aan kolengestookte capaciteit omdat ze plannen hadden voor uitbreiding van kolencentrales. De totale jaarlijkse CO2-uitstoot van deze bedrijven – alle gevestigd in Azië - is 624 miljoen ton.

ABP voerde intensieve dialoog

ABP wil dat bedrijven een strategie hebben om de uitstoot van CO2 sterk te verminderen en stoppen met het bouwen van nieuwe kolencentrales. ABP gaat daarom via haar vermogensbeheerder APG het gesprek aan met bedrijven hierover aan, zo ook met KEPCO. Zo schreef het brieven aan het management, voerde de druk op in de media en trok op met milieuorganisaties. En omdat 51% van KEPCO in handen is van de Zuid-Koreaanse overheid, sprak het fonds samen met andere beleggers ook de Koreaanse regering aan op haar verantwoordelijkheid. Eerder lukte het wel om een aantal grote financiële instellingen in Zuid-Korea te overtuigen te stoppen met het financieren van nieuwe kolencentrales en de klimaatambities flink aan te scherpen. Zuid-Korea is aangesloten bij het Klimaatakkoord van Parijs, maar ondanks allerlei toezeggingen blijft het land een van de grootste uitstoters van CO2. ABP zet zich in om daar verandering in te brengen. Wereldwijd wordt 38% (Nederland 9%) van de elektriciteit opgewekt door steenkool. Verreweg de meeste kolencentrales staan in Azië. De groeiende economieën aldaar gebruiken deze centrales om in de stijgende elektriciteitsbehoefte te voorzien. In de VS en Europa neemt het belang van kolengestookte elektriciteit sterk af.

Klimaatneutraal in 2050

ABP streeft naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050, in lijn met de afspraken van ‘Parijs’. Dit betekent dat de CO2-uitstoot van ABP’s beleggingen dan tot per saldo nul (net zero emissions) moet zijn teruggebracht. In ABP’s duurzaamheidsbeleid zijn doelstellingen opgenomen om dat te bereiken waaronder: - 40% CO2-reductie in de aandelenbeleggingen in 2025 (tov 2015). - minstens € 15 miljard euro beleggen in betaalbare en schone energie. - verkoop van bedrijven die 30% van hun omzet uit kolenmijnen of 20% uit teerzand halen. - In 2030 belegt ABP niet meer direct in kolencentrales zonder CO2-afvang voor het opwekken van elektriciteit in OESO-landen. In andere landen gaan we zulke beleggingen flink verminderen. Voor meer informatie: Asha Khoenkhoen, tel. 06-22877556 en asha.khoenkhoen@abp.eu

Profiel

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids-en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 3 miljoen deelnemers en €493 miljard (per 31 december 2020) aan vermogen beschikbaar.