Premie ABP 2022 wijzigt niet

2 december 2021

Heerlen/Amsterdam, 2 december 2021 - De pensioenpremie die ABP-deelnemers en werkgevers betalen blijft gelijk in 2022. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft stabiel op 25,9%. De financiële positie van het fonds laat niet toe dat de pensioenen van de deelnemers verhoogd worden in 2022. Het bestuur van ABP heeft dit besloten. Omdat de stemmen staakten, adviseerde het verantwoordingsorgaan negatief.

Bekijk het persbericht