Herstel financiële positie ABP in eerste kwartaal 2021

22 april 2021

Heerlen/Amsterdam, 22 april 2021. De actuele dekkingsgraad van ABP steeg in het eerste kwartaal van 2021 met 7% van 93,5% naar 100,5%. De belangrijkste oorzaak voor de verbetering van de financiële positie van het fonds was de gestegen rente. Daardoor hoeft het fonds minder in kas te hebben om aan alle pensioenverplichtingen in de toekomst te voldoen. Ook het positieve rendement van 1,0% (+€4,7miljard) droeg bij aan de verbeterde dekkingsgraad.

Bekijk het persbericht