• Contact

Premie ABP stijgt in 2021

27 november 2020

Heerlen/Amsterdam, 27 november 2020. De pensioenpremie die ABP-deelnemers en werkgevers betalen gaat omhoog in 2021. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 24,9% naar 25,9%. Dat is nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. De financiële positie van het fonds laat niet toe dat de pensioenen van de deelnemers verhoogd worden in 2021. Het bestuur van ABP heeft dit, na positief advies van het verantwoordingsorgaan, besloten.

Bekijk het persbericht