• Contact

ABP zet koers naar klimaatneutrale beleggingsportefeuille

3 februari 2020

Amsterdam, 3 februari 2020. Beleggingen in kolenmijnen en teerzand afbouwen, de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille met 40% terugbrengen ten opzichte van 2015, 15 miljard beleggen in duurzame en betaalbare energie en 20% van het vermogen beleggen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn de doelen die ABP in 2025 bereikt wil hebben. Het pensioenfonds schetst in haar nieuwe duurzaamheidsbeleid haar visie op een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050, haar ambities voor 2030 en concrete doelen voor 2025 om die visie te verwezenlijken. Zo heeft ABP de ambitie in 2030 niet meer te beleggen in steenkool voor elektriciteitsproducenten (in OESO-landen). Klimaatverandering en de overgang naar schone energie vormen een van de transities waarop ABP de komende jaren wil inspelen. Andere belangrijke transities zijn zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen, en de digitalisering van de samenleving.

Bekijk het persbericht