Coronacrisis raakt ook ABP

21 oktober 2020

Heerlen/Amsterdam, 21 april 2020. In het eerste kwartaal werd ABP geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie; ook het fonds werd geraakt door de gevolgen van de wereldwijde Coronacrisis. Deze crisis had en heeft een grote invloed op de financiële markten en dus ook op de financiële positie van ABP. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde van 97,8% eind december 2019 naar 82,0% eind maart 2020. Ook de beleidsdekkingsgraad (het 12-maandsgemiddelde) daalde van 95,8% naar 93,0%. De twee belangrijkste oorzaken van de daling van de dekkingsgraad van ABP waren een negatief rendement van -9,8% en een behoorlijke daling van de rente. Voor de korte termijn verandert er niets voor de deelnemers: de dienstverlening gaat door en de pensioenen worden elke maand tijdig uitbetaald. Het is, volgens ABP, nog te vroeg aan te geven wat de gevolgen voor de pensioenen in 2021 zullen zijn.

Bekijk het persbericht