Pensioen krijgt u zolang u leeft

Ook als u 100 jaar wordt, keert ABP nog uit. Hoe kan dat?
14 maart 2024

U en uw werkgever leggen geld opzij voor uw pensioen. ABP beheert dat geld. Straks krijgt u daarvan elke maand pensioen uitbetaald. Zolang u leeft. Ook als u 100 jaar of ouder wordt. Hoe kan dat? Hoe zit het met de verhouding tussen hoeveel u en uw werkgever aan het fonds betalen en hoeveel u straks aan pensioen krijgt?

Onze pensioenspecialisten rekenden een paar situaties door om antwoord te kunnen geven op deze vraag. Want veel mensen denken dat ze uiteindelijk minder pensioen terug krijgen dan dat ze aan geld hebben ingelegd. Dat klopt niet. Ze krijgen meer dan de totale inleg terug. 

final-step-049869c873

Hoe kan het dat u meer krijgt dan inlegt?

Dat komt doordat ABP met het ingelegde geld belegt. Het geld dat we daarmee verdienen voegen we toe aan uw pensioen. Pensioenfondsen zijn stichtingen. We zijn geen commerciële bedrijven die winst uitkeren aan aandeelhouders. Onze ‘winst’ gaat naar de pensioenen.

En we doen het samen. Daardoor kunnen we de risico’s spreiden en kosten besparen. Zo is er ook een uitkering voor uw nabestaanden als u komt te overlijden of pensioen voor als u arbeidsongeschikt wordt.

Drie rekenvoorbeelden

Om u een beeld te geven hebben we voor 3 situaties een vereenvoudigde berekening gemaakt. De fictieve deelnemers in deze voorbeelden hebben allemaal:

  • altijd een (fulltime) jaarsalaris gehad van € 40.000;
  • elke maand € 165 werknemerspremie betaald (hun werkgever betaalde € 385);
  • een pensioenuitkering vanaf 68 jaar. 

Voor het gemak gaan we er verder vanuit dat:

  • de regels voor het pensioen al die jaren niét zijn veranderd;
  • de pensioenen al die jaren niét zijn verhoogd of verlaagd.

Rekenvoorbeeld 1 -alleenstaande deelnemer

Marie (67) is haar hele leven vrijgezel. Zij gaat volgend jaar met pensioen. Dan heeft ze 40 jaar bij ABP pensioen opgebouwd. Ze heeft samen met haar werkgever in totaal bijna € 264.000 aan pensioenpremie betaald. Marie ontvangt elke maand € 1.528 bruto aan pensioen. Puur op basis van haar inleg, zou ze nog 14 jaar en 5 maanden pensioen kunnen ontvangen. Maar ze krijgt het pensioen zolang ze leeft. Gemiddeld leven vrouwen bij ABP na hun 68e nog zo’n 21,5 jaar (mannen ruim 19 jaar).

Rekenvoorbeeld 2 - deelnemer met partner

Piet overlijdt op zijn 58e. Hij is nog niet met pensioen en heeft 30 jaar bij ABP pensioen opgebouwd. In totaal is bijna €198.000 aan pensioenpremie betaald. Piet kan geen pensioen meer krijgen, maar zijn partner wél. Zijn partner heeft recht op elke maand €1.050 bruto aan partnerpensioen. Het maakt niet uit hoe oud hij of zij is op het moment dat Piet overlijdt. Puur op basis van de inleg van Piet en zijn werkgever kan het fonds 15 jaar en 9 maanden partnerpensioen betalen. Piets partner krijgt dit echter zolang hij of zij leeft.

Rekenvoorbeeld 3 - arbeidsongeschikte deelnemer

Martijn (48) is door een auto-ongeluk* volledig arbeidsongeschikt geraakt. Hij heeft 20 jaar pensioen opgebouwd bij ABP en wil over 20 jaar met pensioen gaan. In totaal heeft hij samen met zijn werkgever bijna € 132.000 betaald aan pensioenpremie. Op het moment dat hij stopt met werken heeft Martijn € 764 bruto pensioen per maand opgebouwd. Hoewel Martijn niet meer werkt (en hij en zijn werkgever dus ook geen premie meer betalen), loopt de opbouw van zijn pensioen voor een deel* door omdat hij arbeidsongeschikt is. Hij krijgt op zijn 68ste elke maand € 1.146 bruto aan pensioen. Puur op basis van de premie die betaald is, zou hij 9 jaar en 8 maanden pensioen kunnen ontvangen. Hij krijgt dit pensioen echter zo lang hij leeft.

Daarnaast krijgt Martijn nu al een aanvulling op zijn WIA-uitkering van de overheid: het arbeidsongeschiktheidspensioen. Die uitkering krijgt hij van ABP zolang hij een WIA-uitkering krijgt. 

* Hier gaat het om een verkeersongeluk. Als een deelnemer door een beroepsziekte of dienstongeval arbeidsongeschikt raakt loopt de opbouw van het pensioen volledig door.

En wat als de regels veranderen?

Er komen de nieuwe regels voor pensioen. Ook dán delen alle deelnemers binnen het pensioenfonds de kosten en de risico’s. En uit de eerste berekeningen blijkt dat ook dán een gemiddelde deelnemer in totaal meer pensioen uitgekeerd krijgt dan hij aan geld inlegt tijdens zijn loopbaan.

Wilt u weten wat voor u geldt?

Kijk op uw salarisstrook. Daarop ziet u hoeveel geld u inlegt voor uw pensioen. Als u inlogt op MijnABP ziet u hoeveel pensioen er voor u en voor uw nabestaanden is geregeld. Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Heeft u nog vragen?