ABP en andere pensioenfondsen willen Nederland helpen bij energietransitie

Oproep aan de overheid
27 maart 2024

Pensioenfondsen zijn grote beleggers met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Ze willen net als ABP graag bijdragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen. Eén van deze uitdagingen is de energietransitie.

Elektriciteit hebben we namelijk allemaal nodig. Het houdt ons warm, geeft ons licht en zorgt ervoor dat de maatschappij draaiende blijft. Om de energietransitie te doen slagen moeten we in Nederland allemaal een bijdrage leveren.

Want zonder stroom gaat het licht letterlijk uit. Komt ons vestigingsklimaat én het behalen van de klimaatdoelen in gevaar. Komt de woningbouw tot stilstand en blijven we afhankelijk van fossiele brandstoffen uit het buitenland. Een veerkrachtige economie heeft een betrouwbaar energienet en transitie naar hernieuwbare energiebronnen nodig. Dat vereist enorme investeringen, kennis en kunde. De vijf grootste pensioenfondsen slaan daarom de handen ineen om een stevige bijdrage te leveren aan dit urgente probleem.

final-step-bf10663af9

In het kort

  • ABP en andere pensioenfondsen willen samenwerken met de overheid bij de energietransitie in Nederland 
  • Pensioenfondsen zijn grote investeerders die zo voor de benodigde financiering kunnen zorgen
  • Pensioenfondsen roepen de overheid op hiervoor beleid en financieringsmogelijkheden te scheppen 


 

Krachten bundelen met de overheid

Wij zijn bereid onze krachten te bundelen met die van de overheid en bieden onze gezamenlijke (financierings-)kracht en expertises aan om samen een belangrijke bijdrage te leveren aan de energie­transitie in Nederland. Pensioenfondsen kunnen door samenwerking met overheidsinstanties een belangrijke rol spelen in de energietransitie, waaronder de realisatie van bijvoorbeeld de warmte- en elektriciteits­netwerken.

Meer financieringsmogelijkheden en ambitieus beleid zijn nodig

Om echt energie te geven aan deze transitie vragen wij het nieuwe kabinet om ambitieus en betrouwbaar overheidsbeleid, meer publiek-private financieringsmogelijkheden en een volwaardige nationale investeringsinstelling. Door meer gezamenlijk met de overheid op te trekken kunnen we langdurig stabiele rendementen halen én een belangrijke bijdrage leveren aan de nood­zakelijke energietransitie in Nederland. Hiermee dragen we bij aan een goed vestigingsklimaat en helpen we onze werkgevers met de verduurzaming van hun bedrijven én bieden wij onze deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen in een duurzame wereld.

Energietransitie als onderdeel van ons nieuwe beleggingsbeleid

Het ondersteunen van de energietransitie in Nederland is een van de speerpunten in ons nieuwe beleggingsbeleid. In het nieuwe beleid willen we €10 miljard investeren in Nederlandse impactbeleggingen. Een deel hiervan moet bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Daarmee doen we ook wat deelnemers van ons vragen. Bijdragen aan de overgang naar duurzame energie ziet 60% van onze deelnemers als hét thema waarop ABP impact moet maken.