• Contact

ABP gaat met Noordzeker natuurinclusief windpark op Noordzee bouwen

11 juni 2024

Noordzeker, een initiatief van ABP, pensioenbelegger APG en windparkontwikkelaar SSE Renewables, mag op de Noordzee een nieuw windpark bouwen met een capaciteit van circa 2 GW, genoeg om ongeveer 8% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag te vergroenen.

Het te bouwen windpark ligt 62 kilometer uit de Nederlandse kust bij IJmuiden. De gunning van het nieuwe windpark betreft de IJmuiden Ver Alpha-aanbesteding. Bij deze aanbesteding ligt de nadruk op de ecologie van het te bouwen park.

Het doel van Noordzeker is grootschalig duurzame energie te leveren tegen een aantrekkelijke prijs, met een minimale ecologische voetafdruk en een positief effect op de biodiversiteit.

Naturalis Biodiversity Center

Om deze doelstellingen te realiseren gaat Noordzeker zowel tijdens de bouw als tijdens de operationele fase van het park intensief samenwerken met Naturalis Biodiversity Center. Bij het windpark wordt samen met Naturalis onderzocht en gemonitord hoe windparken het best kunnen helpen om klimaatverandering tegen te gaan en kunnen bijdragen aan de biodiversiteit in de Noordzee.

Ook zal Noordzeker een reeks aan andere maatregelen introduceren, zoals kunstmatige riffen, het uitschakelen van de windturbines tijdens periodes waarin er veel vogels rondvliegen, en het verwijderen van zwerfvuil op zee.

Financieel rendement en betaalbare en schone energie

In dit laatste programma zullen autonome vaartuigen zwerfvuil verzamelen om de leefomgeving van zeevogels en ander zeeleven schoon te maken. "Met Noordzeker hebben we de ambitie om een groot windpark op de Noordzee te exploiteren. We willen samen met Naturalis de ecologische lat voor de ontwikkeling, bouw en het beheer van windparken in de Noordzee verhogen", aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP. "Hierdoor zorgen we voor een goed financieel rendement voor onze pensioendeelnemers en voor betaalbare en schone energie voor Nederland, goed voor mens en natuur. We kijken uit naar de vervolgstappen."

Meer details over innovaties en onderzoeksprogramma’s worden op een later moment bekendgemaakt.