ABP investeert in fabriek voor klimaatvriendelijk staal

25 januari 2024

ABP investeert ongeveer € 27 miljoen in een lening uitgegeven door H2 Green Steel. Het Zweedse bedrijf gebruikt het geld voor de bouw van een staalfabriek op waterstof in Boden, Zweden. Zo kan er staal worden gemaakt met een lage CO2 -uitstoot.

De fabriek is wereldwijd de eerste grootschalige staalfabriek die draait op waterstof uit hernieuwbare energie. In totaal heeft H2 Green Steel bijna € 6,5 miljard opgehaald om het project te financieren. 

Waterstof in plaats van steenkool

De fabriek krijgt een eigen elektrolyse-installatie waarmee waterstof wordt gemaakt met behulp van elektriciteit uit lokale, hernieuwbare bronnen zoals waterkracht. Door lokaal geproduceerde waterstof te gebruiken in plaats van steenkool, is de CO2-uitstoot bij de productie van staal tot 95% lager dan bij traditionele hoogovens. Dit is belangrijk, omdat de staalindustrie veel CO2 uitstoot: ongeveer 5% van de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie komt voor rekening van de staalindustrie.

Schroot en restwarmte hergebruiken

De bouw van de nieuwe staalfabriek is in volle gang. Volgens planning zal de fabriek in 2025 starten met productie. Daarbij zal ook schroot van klanten (bijvoorbeeld autofabrikanten) worden hergebruikt, zodat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn voor de productie van staal. Ook wil H2 Green Steel de restwarmte die vrijkomt in het productieproces hergebruiken. Na opening zal de fabriek naar verwachting 2,5 miljoen ton staal per jaar produceren – genoeg staal om bijvoorbeeld ruim 9.000 windmolens mee te bouwen, oplopend naar jaarlijks 5 miljoen ton staal in 2030. 

Innovatie in sector met grote klimaatimpact

Met deze belegging draagt ABP bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’ en ‘Betaalbare en duurzame energie’. Dit zijn doelen die de Verenigde Naties in 2015 opstelde voor een betere en duurzame wereld. Deze belegging past daarmee binnen ons beleid en onze doelstellingen voor duurzaam en verantwoord beleggen. De staalindustrie is een sector met een grote klimaatimpact. Maar verduurzaming is een grote uitdaging omdat voor de productie zeer hoge temperaturen nodig zijn. Innovatie kan de verduurzaming van de sector helpen versnellen en het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen.