• Contact

ABP publiceert jaarverslag over 2023

Positief rendement en pensioenen met 3% verhoogd
26 april 2024

Vandaag hebben we ons jaarverslag over 2023 naar buiten gebracht. We kijken terug op een betekenisvol jaar. De pensioenen gingen wederom omhoog! We deden belangrijke investeringen in de woningmarkt zodat er meer betaalbare huurwoningen op de markt komen. En er werden stappen gezet op weg naar de vernieuwde regels voor pensioen. 
 

Positief rendement én verhoging van pensioen

ABP sloot het jaar af met een positief beleggingsrendement, ondanks de voortdurende onrust in de wereld. Dat is een goede prestatie want de onrust, oorlogen en polarisatie op het wereldtoneel zijn ook voelbaar voor ABP. In de eerste 9 maanden van 2023 ging het moeizaam met het rendement. Maar in het laatste kwartaal werd dat ruimschoot goedgemaakt. Hierdoor realiseerden we over 2023 een rendement van ruim 9%. We eindigen het jaar met een dekkingsgraad van 110,5%.

Begin dit jaar hebben we de pensioenen verhoogd met ruim 3%. Ook in 2022 (meer dan 2%) en in 2023 (bijna 12%) gingen de pensioenen omhoog. Zo hebben we de inflatie voor onze deelnemers de afgelopen jaren weten te compenseren. “Dat is heel goed nieuws voor onze deelnemers, helemaal nu de inflatie hoog is en de koopkracht onder druk staat,” zegt Harmen van Wijnen, de voorzitter van het uitvoerend bestuur van ABP in het jaarverslag.

Nieuwe regels voor pensioen

ABP maakt zich samen met een groot aantal andere pensioenfondsen op voor een beheerste overgang naar het vernieuwde nieuwe pensioenstelsel. ABP zet zich in voor een stabiel en koopkrachtig pensioen en de kans daarop is groter in het vernieuwde stelsel. Een belangrijke reden daarvoor is dat we niet meer onnodig grote financiële buffers hoeven aan te houden. Veel onderdelen uit het huidige stelsel blijven daarbij behouden. Deelnemers ontvangen levenslang hun pensioen en mee- en tegenvallers blijven we samen opvangen. ABP gaat naar verwachting op 1 januari 2027 over op de nieuwe regels.

Strategie herijkt

ABP richt zich op de toekomst en daarvoor is een heldere langetermijnvisie nodig. Mede daarom hebben we het afgelopen jaar onze strategie herijkt. Als grootste pensioenfonds van Nederland en een van de grootste ter wereld kunnen we veel impact maken. Onze deelnemers verdienen een goed pensioen in een wereld die ook straks voor hen leefbaar is én voor de generaties die na ons komen. Daarom beleggen we verantwoord en bewust.

Zo dragen we bij aan een duurzame wereld en een eerlijke samenleving. ABP staat voor samen bouwen aan goed pensioen in een leefbare wereld. Dat is onze missie als sociaal maatschappelijk pensioenfonds in de publieke sector. Onze 3 miljoen deelnemers en ruim 3.000 werkgevers bij vooral de overheid en onderwijs, zijn van betekenis voor de Nederlandse samenleving en dragen bij aan een betere toekomst. Wij werken aan een betere toekomst voor én met hen. Zo maken we samen inkomen voor later mogelijk.

Nieuw beleggingsbeleid

Recent maakten we bekend dat we ons Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid hebben vernieuwd. We zien dat vooral klimaat en biodiversiteit voor grote veranderingen zorgen in de samenleving en in de economie. Bedrijven die zich niet aanpassen aan deze veranderingen lopen risico’s. Ze moeten blijven vernieuwen. Dat geldt ook voor ons als belegger in die bedrijven. En zo wil ABP met het vernieuwde beleid de risico’s van die veranderende economie voor de beleggingsportefeuille beter beheersen. Zodat we ook in de toekomst voor onze deelnemers goede rendementen behalen.

Daarbij ontstaan ook kansen om een positieve bijdrage te leveren. ABP wil € 30 miljard met impact beleggen. Deze beleggingen moeten voldoen aan onze eisen voor risico en rendement en maken daarnaast ook een meetbare positieve impact in de wereld om ons heen. € 10 miljard van deze zogenoemde impactbeleggingen willen we in Nederland realiseren. Voorbeelden zijn beleggingen in zonne- en windparken en betaalbare huurwoningen. Zo vergrootte ABP haar belang in woningbelegger Vesteda waardoor 160 woningen Rotterdam kunnen worden gerealiseerd. De woningen worden met voorrang verhuurd aan onder meer leraren en politieagenten, deelnemers van ABP. Op die manier betalen beleggingen van ABP op meerdere manieren uit aan onze deelnemers.

Wilt u meer feiten en cijfers uit het jaarverslag lezen?

Het volledige jaarverslag leest u hier.