Tweede Kamer wil nieuwe pensioenplannen gewoon behandelen

Het gaat onder meer over de wet die bedrag ineens regelt
12 september 2023

De behandeling van wetsvoorstellen rondom pensioen kunnen doorgaan na de val van het kabinet. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Het gaat onder meer om de wet die regelt dat u maximaal 10% van uw pensioen ineens kunt opnemen als u met pensioen gaat. Deze wet is al een paar keer uitgesteld. 

Na de val van een kabinet stelt de Tweede Kamer altijd een lijst samen met onderwerpen die het parlement wil uitstellen tot er een nieuw kabinet is en onderwerpen die het nog wil behandelen. De voorstellen die er liggen rondom pensioen, gaan gewoon door. Het gaat onder meer om:

  • de Wet herziening bedrag ineens, en
  • de Wet pensioenverdeling bij scheiding 

Planning nog niet duidelijk

De Tweede Kamerleden hebben daarmee gezegd dat ze die voorstellen nog willen bespreken. Het is daarmee nog niet duidelijk:

  • wannéér de Tweede Kamer erover gaat praten;
  • of de wetsvoorstellen goedgekeurd worden, en zo ja;
  • per wanneer de veranderingen ingaan. 

Waar gaat de Wet herziening bedrag ineens over?

Met het bedrag ineens kunt u straks een deel van uw opgebouwde pensioen in 1 keer laten uitbetalen. Dit kan alleen op het moment dat u met pensioen gaat. Hierbij geldt een maximum bedrag van 10% van uw opgebouwde pensioen. U ontvangt dit bedrag op uw pensioendatum.

Het opnemen van een bedrag ineens betekent wel dat u daarna elke maand een lagere pensioenuitkering krijgt. Ook kan het gevolgen hebben voor uw belastingaangifte of toeslagen die u misschien ontvangt, zoals huurtoeslag. Meer hierover leest u hier.

De wet die deze nieuwe pensioenkeuze mogelijk maakt, is al een paar keer uitgesteld. De ingangsdatum staat nu op 1 juli 2024. Zolang de wet er nog niet is, kunt u geen gebruik maken van deze keuze op het moment dat uw pensioen ingaat. 

Waar gaat de Wet pensioenverdeling bij scheiding over?

Als u uit elkaar gaat, heeft uw ex-partner recht op de helft van het pensioen dat tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Veel mensen vinden het moeilijk om dit goed te regelen. De overheid wil met de Wet pensioenverdeling bij scheiding deze verdeling makkelijker maken.