• Contact
windmolens op noordzee

Dove kinderen laten horen

Van jouw geld
31 oktober 2023

Om de pensioenen te laten groeien belegt ABP jouw geld zo verantwoord mogelijk. En als het even kan in Nederland. In de serie Van jouw geld laten we zien wat we met jouw geld mogelijk maken. Deze aflevering: hoe we dove kinderen weer laten horen.

Slecht of niet kunnen horen, zet je op een grote achterstand in het leven. Een kind dat doof wordt geboren loopt vaak een ontwikkelingsachterstand op die het later moet inlopen. Voor mensen die slecht horen, bestaan al jarenlang gehoorapparaten. Voor de 1 op de 1.000 kinderen die doof worden geboren, of voor wie de gehoorproblemen zo ernstig zijn dat gehoorapparaten niet werken, zijn er oor- of cochleaire implantaten. Dit zijn kleine apparaten die onder de huid bij het oor worden ingebracht. Ze bestaan uit een microfoon, meestal buiten het oor, om geluid op te pikken, een processor om het geluid te verwerken en een stimulator. Die zet het geluid om in elektrische stroompjes om de zenuwen zo te prikkelen dat ze signalen naar de hersenen doorgeven.

Implantaat stuurt signalen naar de hersenen

Bij aangeboren doofheid of zware gehoorproblemen is er sprake van beschadigingen in het oor. Signalen naar de hersenen worden geblokkeerd. Het implantaat omzeilt deze beschadigingen en geeft ze rechtstreeks door aan de hersenen, die de signalen herkennen als geluid. “Patiënten moeten hiervoor op een nieuwe manier leren horen. Maar het is natuurlijk een uitkomst voor veel mensen met ernstige gehoorproblemen”, vertelt Kristina Devonvan Cochlear, de Australische marktleider in oor-implantaten.

Gehoorapparaat werkt niet bij ernstige gehoorproblemen

Op dit moment helpt Cochlear vooral doof geboren kinderen. Slechts 2% van de ouderen krijgt een implantaat waar een gehoorapparaat niet volstaat. “Gehoorapparaten versterken het omgevingsgeluid, terwijl een implantaat geluid opvangt en direct als signaal doorzendt naar de hersenen. Kristina: “Een gehoorapparaat is een prima oplossing als je gehoor achteruit gaat maar nog steeds redelijk is. Maar bij ernstige gehoorproblemen biedt een implantaat uitkomst om weer goed te horen.”

Zelfstandiger en minder eenzaam door implantaat

Implantaten kunnen ouderen niet alleen helpen horen, maar ook om zich minder eenzaam te laten voelen en helpen meer zelfstandig te blijven. “Nieuw onderzoek toont aan dat ernstige gehoorproblemen bij ouderen zorgen voor vermindering in intelligentie (en een grotere kans op dementie). Dit kan leiden tot sociaal isolement. Ouderen hun gehoor teruggeven is ze een beetje hun leven teruggeven.” Dat kan weer de druk op de zorg verlichten; ouderen kunnen dan beter voor zichzelf zorgen en hebben meer mensen om zich heen die kunnen helpen.

Ouderen hun gehoor teruggeven is ze een beetje hun leven teruggeven
— Kristina Devon

Geluid streamen en achtergrondgeluid blokkeren

Helaas kennen nog te weinig artsen en specialisten de mogelijkheden van implantaten, waarvan de nieuwste modellen erg klein zijn en vrijwel onzichtbaar. Ze ‘streamen’ ook geluid van telefoon, tv of tablet en kunnen hinderlijk achtergrondgeluid blokkeren. Cochlear besteedt veel aandacht aan het bewust maken van de medische sector dat implantaten echt een uitkomst kunnen zijn voor de groeiende groep ouderen. En daarbij is een wereld te winnen: naar schatting kunnen zo’n 60 miljoen mensen wereldwijd weer horen met een implantaat. Terwijl op dit moment minder dan 1 miljoen mensen wereldwijd een oor-implantaat hebben.

'Unieke combinatie'

In een vergrijzende wereld waarin landen in Azië en Afrika steeds welvarender worden, is de verwachting dat de vraag naar implantaten voor volwassenen alleen maar toeneemt. Dat is ook de reden dat ABP, via haar uitvoerder APG, een aanzienlijk belang heeft in het Australische bedrijf. Tjibbe van Houten, senior portfolio manager Focused Equities: “We zijn sinds 2019 voor meer dan 5% eigenaar van Cochlear en erg blij met deze investering. We vinden het een unieke combinatie van een dominante wereldmarktleider en de mogelijkheid om de levenskwaliteit te verbeteren van heel veel mensen met gehoorproblemen.”

‘We passen perfect bij ABP’

Kristina is op haar beurt blij met investeerders zoals pensioenfondsen. Die gaan niet voor de snelle winst, maar kijken meer naar de lange termijn. “Wij investeren relatief veel in onderzoek naar hoe we onze producten nog beter en veiliger maken. We onderzoeken nu bijvoorbeeld hoe kunstmatige intelligentie onze implantaten verder kan verbeteren. Met kortetermijnbeleggers wordt dat soort onderzoeken lastiger. Die willen direct resultaat, terwijl wij over periodes van 5, 10 jaar kijken en willen groeien zonder verlies aan kwaliteit en serviceniveau. Bovendien willen we naast winst maken ook echt het leven van onze gebruikers verbeteren. Wat dat betreft passen we perfect bij een pensioenfonds als ABP.”