• Contact

‘Begin tijdig met nadenken over keuzes rond uw pensioen’

Pensioentips van een onafhankelijk financieel planner
9 november 2023

Wat kunt u doen voor uw pensioen? Tijdens de Pensioen3daagse is hier volop aandacht voor. Onafhankelijk financieel planner Angelika Arntz geeft een paar tips. “Kijk goed naar de keuzemogelijkheden die u heeft wanneer u pensioen aanvraagt. De pensioenplanner van uw pensioenuitvoerder kan u daarbij helpen.”

Een keer of 8 per jaar geeft Angelika Arntz voorlichting aan werknemers die bijna met pensioen gaan, tijdens de cursus ‘Pensioen in Zicht’. Daarnaast geeft ze ook één-op-één advies over allerhande financiële onderwerpen. Altijd met het oog op de toekomst. En daar hoort pensioen ook bij.

“Wat ik meeneem in de cursus is dat het handig is om gebruik te maken van de pensioenplanner van uw pensioenuitvoerder. En het is ook goed om tijdig stil te staan bij de keuzes rond uw pensioen. In het bijzonder bij de omzetting van ouderdomspensioen in extra nabestaandenpensioen, ook wel partnerpensioen genoemd. Of andersom.”

Verhogen van ouderdoms- of partnerpensioen

Volgens Angelika moeten deelnemers goed kijken naar de volgende situaties als het gaat om de omzetting van ouderdoms- in partnerpensioen of andersom. “Het kan zijn dat een stel samen oud wordt. Maar het kan ook zijn dat één van de 2 overlijdt. En hoe ziet dan de financiële situatie eruit?”

Wat een rol kan spelen bij de keuze om het partnerpensioen te verhogen of juist niet, is een mogelijk leeftijdsverschil tussen partners. Of de partner werkt en zelf pensioen heeft opgebouwd kan ook invloed hebben op de keuze. En de gezondheid van de deelnemer of de partner kan een rol spelen. “De situatie is voor iedereen anders. Ik krijg hier altijd veel vragen over.”

Eerder meer pensioen laten uitkeren?

Er valt ook wat te kiezen als het gaat om het moment waarop u besluit om met pensioen te gaan. U kunt uw pensioen naar voren halen. Pensioen aanvragen is bij ABP mogelijk vanaf uw 60e, dus al ruim voor de AOW-leeftijd. 

Maakt u de keuze om eerder te stoppen met werken, dan kan het volgens Angelika handig zijn om te kiezen voor een AOW-overbrugging. Dan ontvangt u extra pensioen tot uw AOW-leeftijd .“Hou er wel rekening mee dat het naar voren halen van pensioen, zoals een AOW-overbrugging, van invloed is op de hoogte van uw levenslange pensioenuitkering. Deze zal lager uitvallen. Is dit voor u acceptabel gezien uw uitgaven? De financiële gevolgen zijn makkelijk te zien in de pensioenplanner.”

 

Mini-financieel plan

Volgens Angelika is het ook handig om een overzicht te maken van het inkomen dat u ontvangt als uw pensioen ingaat en van uw uitgaven. “Maak een miniplan waarin al uw inkomsten en uitgaven staan. Het gaat ook om ander inkomen zoals lijfrente-uitkeringen en inkomen uit arbeid. Blijft u nog werken, dan kan deeltijdpensioen een optie zijn.”

Pensioenplanners geven vaak inzicht in het netto-inkomen en anders zijn er tools om dit te berekenen. “Vergeet niet dat het om een indicatie gaat. De nettobedragen kunnen afwijken, afhankelijk van uw situatie. Ontvangt u inkomen van meerdere instanties, dan kan het zijn dat u belasting moet bijbetalen na afloop van het jaar.”

Met verschillende inkomens- en vermogenspotjes kan het lastig zijn om de totaal situatie inzichtelijk te krijgen, mede gezien de fiscale regels die een rol spelen. Schakel dan de hulp in van een financieel planner. Deze zal ook rekening houden met het effect van inflatie op uw plan.

Wees op tijd

Vraag uw pensioen op tijd aan. Volgens Angelika kan dat meestal vanaf 9 tot 6 maanden voor het moment dat u met pensioen wil gaan. En moet vaak in ieder geval 2 of 3 maanden voor de ingangsdatum zijn gedaan. Neem hiervoor contact op met de pensioenuitvoerder. 

Vergeet ook het levenstestament niet

Haar adviezen gaan verder dan directe pensioenonderwerpen. Financieel planner Angelika vertelt tijdens de cursus ook over het belang van een levenstestament. Dit is een document waarin u vastlegt wie uw financiële, medische en andere zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. “Daar vraag ik altijd aandacht voor. Leg de bevoegdheid om namens u zaken te regelen nooit in 1 hand of wijs iemand aan die toezicht houdt op degene die uw zaken regelt. Heeft u niemand in uw omgeving die dit voor u kan doen, dan kunt u een professional hiervoor vragen.”

Bekijk de video over pensioenkeuzes