• Contact

Hoe kijkt u naar beleggen?

Dat wil ABP graag weten
21 november 2023

Pensioenfondsen moeten aan mensen die pensioen ontvangen, mensen die nog pensioen opbouwen en mensen die pensioen opgebouwd hebben vragen hoe zij moeten omgaan met het geld voor hun pensioen. In dit onderzoek kijken pensioenfondsen hoeveel risico mensen willen en kunnen lopen als het om beleggingen voor hun pensioen gaat. ABP is daar nu mee bezig.
Pensioenfondsen beleggen. Want beleggen levert op de lange termijn meer op dan sparen.

Meer risico of juist minder?

Veel beleggingsrisico betekent meer kans op een hoger pensioen. Maar ook meer kans op een lager pensioen. Hoeveel risico wilt u lopen? En hoeveel risico kunt u lopen? In de Wet toekomst pensioenen staat dat pensioenfondsen moeten onderzoeken hoe mensen hiernaar kijken. Dit heet een risicopreferentieonderzoek. Hoe willen mensen dat pensioenfondsen omgaan met het geld voor hun pensioen? Pensioenfondsen moeten dit minimaal elke vijf jaar nagaan. ABP is gestart met dit onderzoek. We vragen u of u kiest voor meer risico's of juist voor meer zekerheid.

De uitkomsten zijn belangrijk voor het totale beleggingsbeleid

De uitkomsten van het onderzoek worden per leeftijdsgroep bij elkaar gebracht. Deze informatie vormt een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de risicohouding: hoeveel risico kunnen en willen mensen lopen? ABP gebruikt deze informatie om het totale beleggingsbeleid te bepalen. Ontvangt u een uitnodiging van ons? Doe dan mee! Deelnemen kan tot en met 6 december 2023.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u een e-mail sturen naar onderzoek@ABP.nl.

Pensioenfondsen beleggen de pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen en deze eventueel te kunnen verhogen. Op de langere termijn levert beleggen meestal meer op dan sparen. 

In de Pensioenwet staat dat pensioenfondsen moeten onderzoeken hoe mensen die pensioen opbouw(d)en of al met pensioen zijn naar risico's kijken. Ze moeten dat minimaal eens in de vijf jaar onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in hoeveel beleggingsrisico’s deelnemers willen lopen en kunnen dragen. Deze inzichten spelen een rol bij het bepalen van de risicohouding van het pensioenfonds. 

We kijken naar de voorkeur van groepen mensen in verschillende leeftijdsgroepen. Hiervoor gebruiken we onder meer de totale uitkomsten van het onderzoek. Jongeren kunnen over het algemeen meer risico lopen, omdat het nog lang duurt voordat zij met pensioen gaan. Ouderen kunnen over het algemeen minder risico lopen. Ouderen die met pensioen zijn, willen immers een stabiel pensioen.

De uitkomsten vormen een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de risicohouding die nodig is om het beleggingsbeleid te bepalen. Wij zijn er voor de deelnemers. De uitkomsten geven een beeld van hoe onze deelnemers aankijken tegen het nemen van beleggingsrisico’s.

Ja, in de Pensioenwet staat dat pensioenfondsen minimaal eens per vijf jaar moeten onderzoeken hoeveel risico mensen willen en kunnen lopen als het om beleggingen voor hun pensioen gaat.

Nee, dat mag iedereen zelf weten. Door mee te doen kunt u wel uw eigen mening laten horen. Dit kan ABP laten meewegen bij het bepalen van de risicohouding. 

Ja, het onderzoek is anoniem. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en er is geen link tussen uw gegevens en de uitkomsten. 

Het onderzoek werkt niet goed op Internet explorer, maar wel op iedere andere gangbare browser. Het onderzoek werkt het beste op een tablet, pc of laptop. 

Ja, pensioen verandert en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Dat doen we uiteraard het liefst ook op basis van uw input. We doen dit onderzoek eens per vijf jaar. Dit is daarom hét moment om uw wensen te delen.

Het pensioenfonds moet de uitkomsten van het onderzoek laten meewegen bij het bepalen van de risicohouding als het om beleggingen gaat. 

Het onderzoek is niet gepersonaliseerd. U ziet daarom een inschatting van pensioenuitkomsten bij verschillende manieren van beleggen van het pensioen. In het onderzoek zijn aannames gedaan, omdat het niet persoonlijk is. Zo gaan we uit van ongeveer 45 jaar volledige opbouw van pensioen tot 68 jaar. En van een bepaalde salarisgroep. De genoemde bedragen in de tabel zijn netto (dus na aftrek belasting) en inclusief een volledige AOW. 

Het onderzoek is nog niet gesloten. Als u nog niets heeft ingevuld en opgeslagen zou de link in de e-mail moeten werken. Probeert u het nogmaals. 

U kunt de link ook kopiëren of overtypen in de browser. Let bij het invoeren op hoofdletters en kleine letters. Bij het kopiëren van de link uit de mail kan er een spatie mee zijn gekopieerd. 

U kunt het onderzoek maar één keer invullen. Als u dat al heeft gedaan kunt u het niet nogmaals invullen of wijzigen. 

Als de link dan nog niet werkt, dan kunt u ook op een andere manier inloggen:

Ga naar risicobereidheidsonderzoek.nl. U ziet dan een inlogscherm. U vult hier twee codes in:

De toegangscode A:

ABP23 

En vervolgens de persoonlijke code B:

Hier vult u de 8 cijfers in die aan het einde van de link staan die u in de e-mail heeft gekregen. U kunt nu de vragen invullen. 

Het onderzoek kan vastlopen door het gebruik van Internet Explorer. Explorer wordt inmiddels ook niet meer door Microsoft ondersteund, en wordt steeds minder gebruikt (enkele procenten nog tegenwoordig). Microsoft adviseert gebruikers overigens ook over te stappen van Explorer naar Edge. Gebruik voor het onderzoek een andere browser zoals Chrome, Safari of Edge.

Dit heeft meestal te maken met speciale instellingen (cookies, firewall, add on’s, caps lock, explorer, etc) op individuele computers.

Als u problemen blijft houden is het vaak het gemakkelijkst even een andere computer (en dus instellingen) te nemen. In bijna alle gevallen lukt het namelijk wel.

Als u tussentijds uit het onderzoek gaat worden de antwoorden opgeslagen, zodat u eventueel later verder kunt waar u bent gebleven.