• Contact
Voorzitter Harmen

3 procent

Blog Harmen
30 november 2023

3 procent. Zoveel bedroeg de inflatie in september 2023 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. En met datzelfde percentage verhoogt ABP vanaf januari 2024 de pensioenen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de pensioenen van al onze deelnemers. Zowel gepensioneerden als deelnemers die nog werken en hun pensioen opbouwen.

Het is nu voor de 3e maal op rij dat we maximaal, dus het volledige percentage, kunnen verhogen. En – ik kan het niet genoeg benadrukken – dat is ook immer het doel en de ambitie van ABP. We willen onze deelnemers een pensioen bieden dat zoveel mogelijk gelijke tred houdt met de prijsontwikkelingen. Daar doen we het voor.

Wat ik ook niet genoeg kan benadrukken: die verhoging is mogelijk omdat we overgaan naar het vernieuwde stelsel. En dat gold trouwens ook voor de 2 pensioenverhogingen die we over 2022 konden uitkeren.

Soepele regels

De reden daarvoor is simpel. In het vernieuwde stelsel zijn de regels soepeler dan in het ‘oude’, of beter gezegd: het huidige stelsel. Voor fondsen – zoals ABP – die hebben aangegeven dat ze in 2027 zullen overgaan, gelden die soepele regels nu al.

In het oude stelsel moesten we hoge buffers in kas houden, veel geld dat ongebruikt in de kelder lag.  Dat was de reden waarom we een aantal jaren achter elkaar niet konden meegaan met de inflatie.

Van die ‘houdgreep’ zijn we in het vernieuwde stelsel verlost. Dat geeft meer lucht en meer ruimte om de prijsontwikkelingen te volgen en de pensioenen te verhogen.

Dat doen we dus ook.

En het is fijn dat we dit nu juist in een periode van hoge inflatie kunnen doen. 

Energieprijzen

Misschien lijkt het wel alsof die 3 procent niet helemaal recht doet aan de prijsstijgingen. En dat kan ik me voorstellen. Het is nog steeds enorm wennen aan de huidige prijs van een pot jam, een pond kaas of een heel gesneden bruin. Toch is de verhoging van 3 procent in overeenstemming met de economische werkelijkheid.

Het CBS vergelijkt elke maand de prijzen van een groot aantal producten en diensten met de prijzen van diezelfde producten in dezelfde maand, maar dan een jaar eerder. Met andere woorden: wat betaalde een huishouden aan brood, jam, kaas en energie in september 2022. En wat betaalt een huishouden voor diezelfde producten en diensten in september 2023.

3 procent meer, is dus het antwoord.

En als u toch het gevoel heeft dat de dagelijkse boodschappen in de supermarkt duurder zijn geworden, dan klopt dat. De prijzen van veel producten zijn met meer dan 3 procent gestegen in het afgelopen jaar. Maar omdat de energieprijzen flink gedaald zijn ten opzichte van september 2022, komt het gemiddelde toch uit op die 3 procent. 

Voldoende geld in kas

Uiteraard kijken we bij ons besluit om de inflatiecijfers van het CBS te volgen of het wel kan. Houden we voldoende geld in kas als we de pensioenen van onze deelnemers met 3 procent verhogen? En we kijken ook verder vooruit. Hebben we ook op 1 januari 2027, als we overgaan naar het vernieuwde stelsel, nog genoeg vet op de botten?

Neemt u van mij aan: we doen dat zeer zorgvuldig en evenwichtig. We houden rekening met de belangen van al onze deelnemers. Gepensioneerden, starters op de arbeidsmarkt en alle leeftijdsgroepen daartussen.

En het kan.

Alle seinen stonden dit jaar wederom op groen. En dat hebben we voor een groot deel te danken aan de vernieuwing die op stapel staat en waar we nu al op voorsorteren.

3 keer op rij kunnen verhogen, daar zit voor mij het echte goede nieuws.

Op naar het nieuwe stelsel.