Afbouw fossiele beleggingen

24 november 2023

We blijven werken aan het afbouwen van de resterende beleggingen in producenten van fossiele energie. Op 30 juni was er nog € 5,4 miljard aan beleggingen over, 600 miljoen minder dan een half jaar geleden.

Resterende beleggingen

De resterende beleggingen (€ 4,7 miljard) zijn ‘illiquide’. Hierbij zit geld langere tijd vast in langlopende contracten van soms wel 10 jaar. Daarnaast is er nog een resterend deel aandelenbeleggingen (circa € 740 miljoen) dat belegd is via een pool met andere pensioenfondsen. Ook dat bouwen we  af. Maar zolang we in die pool zitten, kan het nog voorkomen dat er aandelen worden aangekocht.

Grootste deel verkocht

De verkoop van onze beleggingen in de producenten van fossiele energie kunt u in onze beleggingslijsten volgen. We publiceren deze lijsten uit concurrentieoverwegingen altijd met een kwartaal vertraging. Het merendeel deel van onze beleggingen in producenten van fossiele energie verkochten we vorig jaar al.

In 2024 verkopen we beleggingen in opkomende landen

De verwachting is dat in 2024 de circa € 740 miljoen aan beleggingen in opkomende landen is losgemaakt uit de beleggingspool en is verkocht. De illiquide beleggingen doen we de komende jaren stap voor stap van de hand. 

U krijgt de volgende update als er weer een aanzienlijk deel van de beleggingen is verkocht.