mensen op kantoor

‘Persoonlijk pensioenvermogen geeft ruimte’

Roger Planje, Programmadirecteur Pensioenen van het ministerie van SZW
30 mei 2023

Met een team van 30 professionals houdt Roger Planje zich binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezig met de voorbereiding en invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Wij interviewden Roger voor ons jaarverslag.

“Met pensioen wilden werkgevers leed van weduwen en wezen voorkomen en ouderdomsarmoede tegengaan. Nu is de functie anders: hoe willen deelnemers de derde helft van hun leven invullen? De ambtenaren van nu, ik zie dat ook in mijn team, werken niet meer 40 jaar voor de overheid. En andersom: steeds vaker komen mensen uit het bedrijfsleven bij de overheid werken.

Het nieuwe pensioenstelsel past bij die veranderende arbeidsmarkt. Want in plaats van aanspraken bouw je als deelnemer een persoonlijk vermogen op, dat makkelijk overdraagbaar is. Het is ook transparanter. In het huidige stelsel konden pensioenfondsen de beloftes die zij deden, niet nakomen: zij zagen hun vermogen stijgen, maar de pensioenen konden niet mee omhoog. Dat is straks met het nieuwe pensioenstelsel verleden tijd.

In het nieuwe stelsel is er gelukkig nog steeds solidariteit en blijven deelnemers risico’s met elkaar delen

Een persoonlijk pensioenpotje lijkt te passen bij de ontwikkeling van individualisering. Maar in het nieuwe stelsel is er gelukkig nog steeds solidariteit en blijven deelnemers risico’s met elkaar delen. Ik zie nog een positief maatschappelijk effect: doordat je flexibeler kunt omgaan met je eigen pensioenpotje, komt er ook meer ruimte voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Aan pensioenfondsen de taak om hun deelnemers hierin echt goed te gaan begeleiden. Hoe is bijvoorbeeld straks bij de overgang de berekening tot stand gekomen en welke individuele keuzes zijn er? De normen voor keuzebegeleiding nemen we ook in de wetgeving mee.”

Dit interview verscheen in ons jaarverslag over 2022.