Meer groene stroom uit je laadpaal

12 januari 2023

Nederland staat voor een grote uitdaging op energiegebied. We moeten overstappen op duurzame energie. En dan nog het liefst energie die hier geproduceerd is. Om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan én minder afhankelijk te zijn van het buitenland. ABP helpt de elektriciteit die windmolenparken op zee opwekken, aan land te brengen. Zo dragen we met gerichte investeringen bij aan meer duurzame energie uit Nederland en is de stroom uit je laadpaal ook écht duurzaam. Van jouw geld maken we het mogelijk! 

30 miljard voor de klimaattransitie

ABP wil deelnemers een goed pensioen in een leefbare wereld bieden. Daarom gaan we fors investeren in onder andere de opwekking, het transport en de opslag van duurzame energie, bij voorkeur in Nederland. In totaal willen we in 2030 op die manier € 30 miljard belegd hebben in de klimaattransitie. Meer over ons klimaatbeleid lees je hier. Ook trekken we ons terug uit beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen en gaan we kijken welke aanscherpingen nog meer nodig zijn.