ABP belegt in gelijke kansen voor vrouwen in opkomende landen

11 december 2023

Nog altijd is het voor vrouwen lastiger om financieel zelfredzaam te zijn dan voor mannen. Vooral in opkomende landen is de kansongelijkheid groot. ABP belegt in een obligatie die vrouwen in landen in Azië en Afrika een steun in de rug geeft, onder andere door het verstrekken van kleine leningen.

We beleggen in een obligatie die is uitgegeven door Impact Investment Exchange (IIX). Met de opbrengst van de obligatie – € ruim 90 miljoen – financiert IIX projecten en bedrijven die gericht zijn op de financiële zelfredzaamheid van vrouwen en meisjes in vijf landen: India, Cambodja, Indonesië, Kenia en Vietnam. In totaal kan hiermee steun worden geboden aan 800.000 vrouwen.

Zelfredzaam

Bedrijven en projecten die met deze obligatie worden gefinancierd richten zich op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ‘Gelijkheid voor vrouwen’ en ‘Klimaatactie’. Deze doelen zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties en richten zich op een betere en duurzame wereld.

Een voorbeeld van een bedrijf dat mogelijk via de opbrengst van de obligatie zal worden gefinancierd is een Indiase financiële dienstverlener. Het bedrijf verstrekt microkredieten (kleine leningen) aan klanten in achtergestelde gebieden. Van de klanten is 95% vrouw. Microkredieten ondersteunen bij het starten van een onderneming en helpen vrouwen zo financieel zelfredzaam te worden.

Sociaal oogmerk

Het is de zesde keer dat IIX een obligatie uitgeeft die is gericht op kansengelijkheid voor vrouwen. Bij obligaties kopen beleggers een ‘schuldbewijs’ van de uitgever, in dit geval IIX. ABP ontvangt dan rente. Vooraf moet duidelijk zijn waaraan de opbrengst wordt besteed. Ook moet de uitgever jaarlijks rapporteren over de uitgaven en wat daarmee is bereikt. We spreken dan van een obligatie met een groen of sociaal oogmerk.

Voortrekkersrol

ABP is een grote belegger in obligaties met een groen of sociaal oogmerk. Eind 2022 hadden we hier voor bijna € 17,8 miljard in belegd. We willen graag een voortrekkersrol spelen in deze markt. ABP stelt aan obligaties met een groen of sociaal oogmerk dezelfde eisen wat betreft rendement en risico als aan alle andere beleggingen.