• Contact

Geen pensioenplannen in het koffertje op Prinsjesdag

Wel extra geld voor herstel van de koopkracht
22 september 2022

In de begroting van het kabinet voor 2023 staat weinig nieuws als het gaat om uw pensioen. Dat blijkt uit de plannen die bekend zijn geworden op Prinsjesdag. De Tweede Kamer is begonnen met de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ om het pensioenstelsel te vernieuwen. Bijna alle aandacht in de begroting en in de Troonrede ging naar het extra geld om mensen te helpen bij het betalen van hun rekeningen.

De koning had het kort over pensioen in zijn troonrede: “Het kabinet werkt aan een nieuw pensioenstelsel dat klaar is voor de toekomst en beter past bij een arbeidsmarkt waarin de meeste mensen tijdens hun leven meerdere werkgevers hebben.”

Verder zei hij: “In het nieuwe stelsel is er eerder perspectief op indexatie en krijgen mensen beter zicht op de opgebouwde pensioenpot.”

Plannen voor de arbeidsmarkt

Over de arbeidsmarkt meldde de troonrede: “Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten.” Dit moet de concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen tussen flexwerkers, werknemers en zzp’ers.

Werknemers bouwen bijvoorbeeld vaak via hun werkgever pensioen op. Ook zijn ze vaak verzekerd bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Veel zzp’ers hebben dat niet. Daardoor hoeven ze nu geen geld opzij te leggen, maar als er iets gebeurt staan ze met lege handen. Dat wil het kabinet veranderen. De rechten en plichten van beide groepen moeten meer op elkaar gaan lijken.

Voorgestelde maatregelen koopkracht

De meeste aandacht ging op Prinsjesdag naar de gevolgen van de prijsstijgingen voor de portemonnee van Nederlanders. Veel mensen hebben moeite om hun rekeningen te betalen. Daar wil de overheid iets aan doen. De belangrijkste voorstellen vanaf 1 januari 2023 zijn:

  • Het minimumloon gaat 10% omhoog. Andere uitkeringen stijgen mee. De AOW gaat daarom ook met 10% omhoog;
  • Het belastingtarief in de eerste schijf gaat omlaag. Dat betekent dat werknemers minder belasting gaan betalen over hun salaris;
  • Ook gaan werknemers minder belasting betalen, omdat de arbeidskorting omhoog gaat;
  • Voor mensen met kinderen gaat daarnaast het kindgebonden budget omhoog. Daardoor houden ze meer geld over.

Stijging koopkracht van 3,9% in 2023

De koopkracht neemt volgend jaar gemiddeld met 3,9% toe. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Planbureau. Dit percentage is voorlopig. Er komen nog andere nieuwe kabinetsmaatregelen bij. De belangrijkste is een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Daarvan zijn nog niet alle details bekend. Het percentage kan daardoor nog stijgen.

Wat betekent dit voor u?

Wat deze maatregelen precies voor u betekenen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wilt u precies weten wat het kabinet van plan is? Bekijk de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u weten hoe uw pensioen ervoor staat? Ga naar MijnABP voor een overzicht van uw pensioen bij ons fonds.