• Contact

5 vragen en antwoorden

De Tweede Kamer bespreekt Wet toekomst pensioenen
12 september 2022

Vandaag is de Tweede Kamer begonnen met de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Dit pakket aan nieuwe regels voor pensioen legt de basis onder het vernieuwde pensioenstelsel. Die nieuwe regels moeten vanaf 2023 gaan gelden.

1. Waarom zijn de nieuwe regels voor pensioen nodig?

Als het goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. En ook voor mensen die vaak van werkgever wisselen, werken de oude pensioenregels niet goed. Daarom is het nodig het pensioenstelsel te veranderen.

2. Wat veranderen de nieuwe regels?

In het oude stelsel zorgen de regels ervoor dat pensioenfondsen veel geld in kas moeten houden. Zelfs als het goed gaat met de economie en er veel geld is, dan is het vaak toch niet mogelijk de pensioenen te verhogen. Volgens de nieuwe regels hoeven pensioenfondsen niet meer zoveel geld opzij te zetten. In het vernieuwde stelsel gaat uw pensioen meer bewegen. Het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar het gaat ook omlaag als het economisch tegenzit. Er komen regels om te voorkomen dat pensioenen te hard kunnen dalen. De verwachting is dat pensioenen zo eerder verhoogd kunnen worden. Tenslotte wordt het straks voor u gemakkelijker om te zien hoeveel u en uw werkgever betalen voor uw pensioen en hoe snel uw pensioen groeit.

3. Verandert het hele pensioenstelsel?

Een groot deel blijft zoals het was. De onderdelen van het stelsel die nu goed werken, blijven behouden. U blijft gewoon uw hele leven pensioen ontvangen na uw pensionering. Ook de AOW blijft bestaan. En als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, dan ontvangt uw (ex)partner een nabestaandenpensioen.

4. Voor wie gelden de nieuwe regels?

De Wet Toekomst Pensioenen geldt voor iedereen die in Nederland via een werkgever pensioen opbouwt, gaat opbouwen of heeft opgebouwd. Ook iedereen die nu al pensioen ontvangt, valt straks onder de nieuwe regels voor pensioen.

5. Hoe gaat het nu verder?

De Tweede Kamer behandelt nu de nieuwe regels. Daarna volgt behandeling in de Eerste Kamer. Minister Carola Schouten wil dat dit voor het eind van het jaar klaar is, zodat de wet op 1 januari 2023 kan ingaan. Daarna hebben pensioenfondsen, sociale partners en pensioenuitvoerders tot 2027 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de vernieuwde wetgeving. ABP wil daar in 2026 al klaar voor zijn.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor pensioen en wat de veranderingen voor u kunnen betekenen? Kijk dan op onze pagina over het vernieuwde stelsel. Ook kunt u kijken op de landelijke site onsnieuwepensioen.nl.