• Contact

Regeling voorwaardelijk pensioen eindigt op 1 januari 2023

24 oktober 2022

Op 1 januari 2023 eindigt de regeling voor voorwaardelijk pensioen. Deze regeling is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. Als u aan de voorwaarden voldoet, voegen we uw voorwaardelijk pensioen eind 2022 toe aan uw opgebouwde pensioen. U kunt het voorwaardelijk pensioen dan niet meer verliezen.

Heeft u recht op voorwaardelijk pensioen?

In MijnABP onder de kop ‘Pensioenoverzicht’ ziet u of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Wanneer krijgt u het voorwaardelijk pensioen?

  • Als u bent geboren op of na 1 januari 1950, en
  • als u op 31 december 2005 en 1 januari 2006 in dienst was bij een ABP-werkgever, en
  • als u onafgebroken in dienst blijft bij een ABP-werkgever tot 1 januari 2023. Of tot aan het moment waarop u uw ABP pensioen laat ingaan vóór 1 januari 2023.

Wat betekent onafgebroken in dienst?

  • U blijft bij een ABP-werkgever in dienst en via deze werkgever pensioen opbouwen.
  • U onderbreekt uw dienstverband, maar komt daarna weer in dienst van een ABP-werkgever.

De onderbreking van het dienstverband is niet meer dan: 

  • 2 maanden als u een nieuwe ABP-werkgever krijgt.
  • 18 maanden als u een wachtgeld- of werkloosheidsuitkering krijgt.
  • 5 jaar als u ontslagen wordt in verband met arbeidsongeschiktheid.

Let op! Bent u op 31 december 2022 geen werknemer meer bij een ABP-werkgever en wordt u op of na 1 januari 2023 weer werknemer bij een ABP-werkgever? Dan is uw voorwaardelijk pensioen vervallen toen uw vorige dienstverband eindigde. U kunt hier dan geen aanspraak meer op maken.

Bent u 60 jaar of ouder en verliest u dit jaar nog uw baan?

Als u 60 jaar of ouder bent en uw baan verliest, dan kunt u uw voorwaardelijk pensioen veiligstellen. Ook als u arbeidsongeschikt wordt. Dit doet u door meteen aansluitend aan uw ontslag voor (minimaal) 10% met pensioen te gaan. U moet het pensioen vóór het ontslag aanvragen. Wij voegen het overige deel van uw voorwaardelijk pensioen dan uiterlijk eind 2022 toe aan uw opgebouwde ouderdomspensioen. U ontvangt dit wanneer u volledig met pensioen gaat.

Lees meer over voorwaardelijk pensioen