Eerste vaste baan, eerste pensioen

Daar hoeft u niets voor te doen. Of wel?
19 oktober 2022

Na wat vakantiebaantjes en bijbanen tekent u uw eerste ‘echte’ arbeidscontract bij een werkgever. Vaak betekent dit dat u pensioen gaat opbouwen. Daar hoeft u niets voor te doen. Of misschien toch wel?

Wat is er geregeld?

Veel werkgevers hebben een pensioenregeling afgesproken voor hun werknemers. Overheidsinstellingen en werkgevers in het onderwijs hebben deze pensioenregeling ondergebracht bij ABP. Als u in dienst treedt, meldt uw werkgever u aan bij ABP. U krijgt daarna bericht van het fonds. Om te starten met de pensioenopbouw geldt bij ABP geen minimum leeftijd, zoals bij veel andere pensioenfondsen. 

En bij een stage of traineeship?

Als u stage loopt bij de overheid of in het onderwijs, tekent u een stageovereenkomst. U krijgt vaak een vergoeding en/of vakantiedagen. Maar u bouwt nog geen pensioen op. Gaat de stage over in een jaarcontract of een traineeship? Dan meldt uw werkgever u aan bij ABP.

In dienst? Welkom bij ABP!

Als uw werkgever u heeft aangemeld, krijgt u van ons een welkomstbrief. Daarin staat wat er voor u geregeld is:

  1. pensioen voor uzelf voor later (= ouderdomspensioen);
  2. een regeling voor u als u arbeidsongeschikt wordt (= arbeidsongeschiktheidspensioen), en;
  3. een uitkering voor uw nabestaanden als u overlijdt (= nabestaandenpensioen).

Uw werkgever houdt op uw salaris elke maand een bedrag in. Dat is uw pensioenpremie. Dit bedrag ziet u op uw salarisstrook. Wat u niet ziet, is dat uw werkgever dat bedrag aanvult. U betaalt 30%, uw werkgever 70%. Uw werkgever maakt het totale bedrag over aan ABP.

Wij beheren het geld. Als u met pensioen gaat, betalen we u elke maand pensioen. Dit ouderdomspensioen krijgt u zolang u leeft. U kunt elk moment in MijnABP kijken voor de actuele stand van zaken.

 

Pensioen opbouwen gaat automatisch

Veel gaat automatisch. Enkele voorbeelden:

  • Gaat u meer of minder verdienen? Dan gaat uw pensioenopbouw ook omhoog of omlaag.
  • Heeft u maar ergens kort gewerkt? En is uw pensioen minder dan € 520,35 bruto per jaar? Dan draagt uw oude pensioenfonds uw opgebouwde pensioen automatisch over aan ABP.
  • Als u in Nederland verhuist, trouwt of gaat scheiden, dan krijgen wij daarvan automatisch bericht via uw gemeente.

Hoeft u dan helemaal niets te doen?

Er zijn veranderingen in uw werk en privé die invloed kunnen hebben op uw pensioen en die niet automatisch geregeld zijn. Denk aan het aanmelden van uw partner als u gaat samenwonen (en het afmelden als u uit elkaar gaat). En wijzigingen in uw situatie, terwijl u in het buitenland woont.

Houd ons op de hoogte

Op deze website hebben we de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet. Ook vindt u hier wanneer wij welke informatie van u nodig hebben. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.