Vernieuwd stelsel geeft meer kans op hoger pensioen

Open brief grootste pensioenfondsen
9 november 2022

Ouderen een hoger pensioen, betere afspraken voor jongeren. Dit zijn volgens ABP en de bestuurders van de 4 andere grote pensioenfondsen de belangrijkste voordelen van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Zij schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer.

De voorzitters van de 5 grootste pensioenfondsen leggen in de brief uit waarom het huidige pensioenstelsel niet meer werkt. Een gegarandeerd pensioen is met de regels die nu gelden alleen nog maar mogelijk als pensioenfondsen heel veel geld in kas hebben. Zo veel, dat het verhogen van de pensioenen lastig is. In het vernieuwde stelsel hoeven pensioenfondsen niet meer zo veel geld apart te zetten. Zo is er meer kans om de pensioenen te verhogen. Zeker in tijden dat de prijzen stijgen, is zo’n verhoging erg belangrijk.

Wat het stelsel sterk maakt blijft

Veel blijft ook hetzelfde. Mensen blijven samen de risico’s delen, krijgen nog steeds hun leven lang pensioen, zijn beschermd tegen arbeidsongeschiktheid en bij overlijden zijn ook nabestaanden beschermd. Dit maakt en houdt het Nederlandse pensioenstelsel zo sterk, schrijven de ondertekenaars.

Pensioen worden naar verwachting hoger

Minister Schouten voor Pensioenen toonde de Tweede Kamer pas geleden de resultaten van onderzoek bij enkele pensioenfondsen. Daarin is volgens de ondertekenaars goed te zien dat de pensioenen naar verwachting hoger uitpakken in het nieuwe stelsel. Zit het economisch tegen, dan zorgen de huidige regels voor vergelijkbaar slechte uitkomsten als met de nieuwe regels.

Niet invaren heeft nadelen

Belangrijk wordt straks het ‘invaren’. Dit is het ‘verhuizen’ van de al opgebouwde pensioenen naar de nieuwe regeling. Niet invaren heeft een aantal nadelen, aldus de briefschrijvers. Er ontstaan dan namelijk 2 groepen deelnemers. Een pensioenfonds moet 2 pensioenregelingen beheren, wat zorgt voor hogere kosten. Dit gaat ten koste van de pensioenen. Ook worden de verschillen tussen de pensioenregelingen moeilijker te begrijpen en uit te leggen. Voor oudere deelnemers moet er in dit geval voorzichtiger worden belegd. Dit betekent dat zij minder rendement op hun pensioen krijgen.

Gepensioneerden profiteren van nieuwe regels

De afgelopen weken berichtten veel media dat de nieuwe wet niet goed zou zijn voor gepensioneerden. ABP en de andere ondertekenaars zijn het daar niet mee eens. Zij stellen: gepensioneerden profiteren juist als een fonds geen grote buffers meer hoeft aan te houden. Dat geld kan eerder ingezet worden om de pensioenen te verhogen.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor pensioen? Kijk dan hier.

Grip op uw pensioen met de ABP Pensioen-app

  • Eenvoudig toegang tot uw berichten: nooit meer zoeken naar brieven van ABP, alles direct bij de hand in de app
  • Relevant nieuws over pensioenenInzicht in de hoogte van uw opbouw en te verwachten pensioeninkomen
  • Rekentools om te bekijken wat er gebeurt als u meer of minder gaat werken, of als u eerder of later stopt met werken
  • Direct antwoord op al uw pensioenvragen via onze chat