Kamer behandelt nieuwe pensioenwet

2 november 2022

De Tweede Kamer behandelt vandaag het voorstel voor de nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Met de vernieuwde regels sluit het pensioenstelsel beter aan op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

De behandeling in grote zaal (plenaire zaal) van de Tweede Kamer betekent dat Kamerleden vragen kunnen stellen over de vernieuwde regels en hierover het debat kunnen aangaan met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioen, Carola Schouten. U kunt het debat vanaf 10.15 uur hier live volgen.

Hierna behandeling Eerste Kamer

Eerder gaven Kamerleden aan meer tijd nodig te hebben voor deze behandeling. Daarom is de verwachte ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet nu 1 juli 2023 in plaats van 1 januari 2023. Als alle partijen hun vragen hebben kunnen stellen en Tweede Kamerleden tevreden zijn over de antwoorden van minister Schouten, kan er gestemd worden over het wetsvoorstel, de aanpassingen (amendementen) en moties (opdrachten aan de minister). Is het wetsvoorstel eenmaal door de Tweede Kamer, dan volgt behandeling in de Eerste Kamer.

Waarom een vernieuwd pensioenstelsel?

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel bij de actuele ontwikkelingen aansluit. Mensen veranderen bijvoorbeeld steeds vaker van baan. Of beginnen voor zichzelf. Ook konden de pensioenen lange tijd niet omhoog. Dat zorgde ervoor dat steeds minder mensen het stelsel steunden. Daarom maakten vakbonden, werkgevers en de overheid in 2019 afspraken om het huidige pensioenstelsel te vernieuwen, in het zogenoemde Pensioenakkoord. Die afspraken hebben ze nu verder uitgewerkt in het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet.

De vaart erin houden

ABP wacht de uitkomst van het debat met interesse af. De nieuwe pensioenwet zal onze deelnemers ook in de toekomst een goed pensioen bieden. En een vernieuwd pensioenstelsel opleveren dat klaar is voor de toekomst en waarin de regels voor iedereen duidelijk zijn. Wij zijn van plan in 2026 over te stappen op dat vernieuwde stelsel, maar dan is het wel belangrijk dat er niet meer vertraging komt.

Er verandert voor nu niets

Als wij meer informatie hebben, laten we u dat uiteraard meteen weten. Lees alles over het vernieuwde pensioenstelsel op onze speciale pagina.