‘Een portefeuille die aantoonbaar bijdraagt aan een goed pensioen in een leefbare wereld, daar ga ik voor’

Dominique Dijkhuis’
29 november 2022

Wat is voor ABP een goede belegging? Waar willen we ons rendement halen en hoe beslissen we daarover? Onze beleggingsovertuigingen geven richting aan hoe het pensioengeld wordt belegd. Pas geleden hebben we onze beleggingsovertuigingen tegen het licht gehouden, als onderdeel van de aanscherping van ons beleggingsbeleid. Dominique Dijkhuis, uitvoerend bestuurder beleggingsbeleid, vertelt er meer over.

Kun je uitleggen wat onze beleggingsovertuigingen zijn en waarom ze zo belangrijk zijn?

Dominique: “De beleggingsovertuigingen vormen een gemeenschappelijke basis en geven richting aan welke beleggingskeuzes ABP het beste voor haar deelnemers kan maken. Ze zeggen bijvoorbeeld iets over waar een goede belegging voor ons aan moet voldoen en ook over hoe we als pensioenfonds en langetermijnbelegger financiële maar ook maatschappelijke waarde kunnen creëren. Daaruit vloeien keuzes voort die wij maken als het gaat om bijvoorbeeld duurzaamheid.

En zo geven onze beleggingsovertuigingen ook aan dat we het belangrijk vinden met onze beleggingen bij te dragen aan de Nederlandse maatschappij. En dan zeg je misschien: ‘Dat is iets op papier’, maar het komt los van het papier als we meer en meer miljarden investeren in grote projecten in Nederland. Denk aan de windmolenparken die we nu willen aanleggen. En ook bij die belegging geldt dat ze moeten voldoen aan de eisen die we stellen op het gebied van risico, rendement, kosten en duurzaamheid. Want ook dát is een beleggingsovertuiging.”

 

ABP had voorheen ook al beleggingsovertuigingen. Wat is daaraan veranderd?

“Dit jaar scherpen we ons beleggingsbeleid in brede zin aan. Ik vind het belangrijk bij elke belegging aan onze deelnemers te kunnen uitleggen waarom deze in onze portefeuille zit. Dat vraagt om bewust beleid dat richting geeft. In de aangescherpte overtuigingen zie je meer dan ooit hoe belangrijk we het vinden om het pensioengeld duurzaam en verantwoord te beleggen. En het is onze overtuiging dat dit niet ten koste gaat van het rendement. Onze beleggingen hebben een effect op de wereld om ons heen en de wereld heeft ook een effect op onze beleggingen. Denk aan de klimaatverandering en hoe dat de opwekking van hernieuwbare energie steeds belangrijker maakt. Dat heeft een effect op onze beleggingen en het is belangrijk daar op in te spelen en kansen ook te pakken.

Het doel is een goed pensioen in een leefbare wereld. En om die belofte na te komen is het dus ook noodzakelijk dat we duurzaam beleggen. Dat is ook iets wat deelnemers van ons vragen. Daarnaast kijken we nu scherper naar de kosten waarbij we de portefeuille niet ingewikkelder willen maken dan nodig om onze doelen te halen. Je kan het zo zien dat we eigenlijk als ABP een soort mandje aandelen bouwen, waarbij we bewust kiezen wat erin komt en dat houden we lang aan. Dat past bij ons als langetermijnbelegger en we kunnen daardoor effectiever de dialoog voeren met bedrijven om ze te bewegen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Het scheelt ook transactiekosten. In de uitvoering wordt het ook simpeler omdat we beleggen op basis van dat mandje. Kortom; vele winstpunten bij elkaar: een duurzamere, beter uitlegbare portefeuille die minder kost.”

Als we duurzaamheid zo belangrijk vinden en de overtuigingen de basis vormen van al onze beleggingen, kunnen we dan nog meer veranderingen verwachten?

“Ja, ons beleggingsbeleid start bij de basis, bij de beleggingsovertuigingen. Van daaruit bouwen we verder. En dus is dit ook het startpunt voor het verder aanscherpen van ons beleggingsbeleid. Dat betreft de inrichting van onze beleggingsportefeuille, dus hoeveel we bijvoorbeeld in aandelen en infrastructuur willen beleggen. Maar ook aanscherpingen op gebied van duurzaamheid. Nog dit jaar brengen wij ons aangescherpte klimaatbeleid naar buiten. Daarin zie je onze beleggingsovertuigingen ook terugkomen. We werken ook aan het insluitingsbeleid waarbij we op basis van heldere eisen bepalen waar we in beleggen en engagement voeren. En ook is beleid rond natuur en biodiversiteit in de maak en we publiceren volgend jaar ons aangescherpt stembeleid. Maar ook op het gebied van kosten zetten we stappen. We voeren momenteel een onderzoek uit naar de kosten van ons totale vermogensbeheer. Dat gaat ons inzicht bieden in waar we mogelijk nog kunnen besparen. Onze beleggingsovertuigingen vormen de basis voor alle deze aanscherpingen.”

Je werkt sinds 1 januari bij ABP als uitvoerend bestuurder beleggingsbeleid. Waarom is dit zo belangrijk voor je?

“Ik vind het een enorme verantwoordelijkheid om met het geld van onze 3,1 miljoen deelnemers voor hen een goed pensioen in een leefbare wereld te realiseren. En ik krijg er heel veel energie van om samen met het bestuur, onze medewerkers en APG deze verandering vorm te geven. Het is ook hard nodig, we willen als ABP echt de stap naar voren zetten. Met als doel een portefeuille die aantoonbaar en uitlegbaar bijdraagt aan onze missie: een goed pensioen in een leefbare wereld.”

Wilt u meer over lezen over de beleggingsovertuigingen van ABP? Kijk dan hier.