ABP wil gezond en veilig werk bij Amazon

We stemden ook tegen herbenoeming bestuurslid
25 mei 2022

ABP heeft op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Amazon gestemd tegen de herbenoeming van bestuurslid Judith McGrath. McGrath is voorzitter van de beloningscommissie van de Amerikaanse online winkelgigant. We vinden dat de beloning van de bestuursvoorzitter niet in verhouding staat tot de prestaties van het bedrijf. Ook heeft Amazon de veiligheid van werknemers nog onvoldoende verbeterd, zegt Anna Pot, hoofd Responsible Investments Capital Markets bij APG.

Amazon krijgt al jaren kritiek op onveilige arbeidsomstandigheden. Het bedrijf kent meer ongelukken en ziekteverzuim dan vergelijkbare bedrijven in de Verenigde Staten. Tijdens het hoogtepunt van de Covid-pandemie voelden medewerkers zich onder druk gezet om naar het werk te komen.

Geen woorden maar daden

ABP is al langer in gesprek met Amazon over de arbeidsomstandigheden bij het bedrijf. “We zien een duidelijke verbetering”, zegt Anna Pot. “Amazon heeft meer aandacht voor de gezondheid en de veiligheid van deelnemers. Na de klachten over de Covid-situatie heeft Amazon bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in veiligheid en de lonen verhoogd. We zien dat het ziekteverzuim is gedaald.”

“De toon aan de top is duidelijk anders en het bedrijf staat open voor onze aanbevelingen. Maar wij willen weten wat de precieze effecten zijn van al die maatregelen. Wat verandert er nu echt voor de werknemers in de praktijk? En houdt het bestuur dit goed in de gaten? Daar zien we nog niet genoeg beweging.”

Anna: “Om een voorbeeld te geven: Amazon heeft de MSD Pledge gelanceerd. Dat betekent dat het zich inzet om aandoeningen als RSI, blessures en rugklachten bij werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Ook hebben de werknemers dit jaar voor het eerst een vakbond opgericht. Goede stappen, maar wij willen dan zien welke concrete maatregelen Amazon neemt. En wat de meetbare resultaten zijn. Daar komt het bedrijf nog onvoldoende over de brug.”

We blijven druk uitoefenen

Anna Pot blijft namens ABP druk uitoefenen op Amazon. “We blijven in gesprek. En zetten onze eisen kracht bij met ons stemgedrag. Dit jaar onthoudt ABP zich nog van stemming over de herbenoeming van Daniel Huttenlocher, lid van de beloningscommissie. Maar als Amazon geen verbetering laat zien, zullen we volgend jaar ook tegen zijn herbenoeming stemmen.”