• Contact
Shell Bitumen tanker, Mount Isa, Australia, 2009.
Colour: blue, yellow

ABP stemt tegen klimaatstrategie Shell

24 mei 2022

Op de aandeelhoudersvergadering van Shell zal ABP tegen de klimaatstrategie van het olie- en gasbedrijf stemmen. ABP steunt een aandeelhoudersvoorstel van Follow This dat Shell oproept tot ambitieuzere klimaatdoelen. Op dit moment zijn we nog aandeelhouder van Shell. ABP blijft, zo lang de afbouw van de beleggingen in fossiele producenten niet is afgerond, haar rechten als aandeelhouder uitoefenen.

ABP kondigde in oktober vorig jaar aan te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. Het ging om circa €15 miljard (d.d. 31 dec 2020) en we verwachtten dat in het eerste kwartaal van 2023 het merendeel van deze beleggingen is verkocht. We zijn bezig de fossiele beleggingen zorgvuldig, stap voor stap af te bouwen. Ook scherpte ABP het stembeleid aan  voor bedrijven in de energiesector en voor alle andere bedrijven met een grote klimaatimpact. Dat wordt nu ook zichtbaar in de manier waarop ABP als aandeelhouder over klimaatvoorstellen stemt.

Aanscherping stembeleid

Op 24 mei stemmen de aandeelhouders van Shell op de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) over de voortgang van de klimaatstrategie van het olie- en gasbedrijf. Op basis van het aangescherpte stembeleid heeft ABP besloten om tégen te stemmen, want Shell voldoet niet aan alle criteria die ABP in het stembeleid stelt aan bedrijven met een grote klimaatimpact. De strategie van het olie- en gasbedrijf is niet aantoonbaar in lijn met het streven van het Klimaatverdrag van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 ⁰C te beperken. Ook investeert Shell nog in het uitbreiden van de fossiele productie.

ABP zal vóór de resolutie stemmen die is ingediend door Follow This. Het activistische beleggerscollectief dringt aan op scherpere klimaatdoelen in lijn met de afspraken van ‘Parijs’. Bij de aanscherping van het stembeleid heeft ABP besloten klimaatresoluties van aandeelhouders te steunen, tenzij de plannen van het bedrijf al aan de criteria van ABP voldoen of het voorstel op juridische bezwaren stuit. Dat is bij het voorstel van Follow This niet het geval.

Logisch uitvloeisel

Vorig jaar kreeg de klimaatstrategie van Shell 89% van de aandeelhoudersstemmen. Ook ABP stemde daar toen mee in. De resolutie van Follow This haalde vorig jaar 30% van de stemmen, waarbij ABP zich van stemming onthield. Dat ABP nu anders stemt, volgt logisch uit het besluit van oktober 2021 om niet meer te beleggen in producenten van fossiele energie en bedrijven met een grote klimaatimpact strenger te beoordelen.

Het aangescherpte stembeleid voor klimaat geldt voor circa 2.000 beursgenoteerde bedrijven waarin ABP belegt. Het gaat dan om bedrijven in de energiesector en in andere sectoren die een grote impact op het klimaat hebben. Voorbeelden zijn de mijnbouw, staalindustrie en transportsector.

Beeld: Photographic Services: Shell International Ltd